Memoria [PL] Nr 38 (11/2020) | Page 29

wspierana przez Rumuński Instytut Badań nad Mniejszościami Narodowymi (RIRNM) (Cluj) pełniący funkcję stowarzyszonego partnera strategicznego. Galați, miasto portowe nad Dunajem, szczyci się bogatą historią wielokulturowości. Pierwsze niewielkie społeczności żydowskie zaczęły rozwijać się w mieście w XVII wieku, prowadząc bogate życie religijne oraz rozwijając tradycyjne instytucje, w tym synagogi, cmentarze żydowskie, szpitale, szkoły podstawowe, cechy rzemieślnicze, organizacje charytatywne, łaźnie rytualne itp. Miasto Galați było także sławnym centrum syjonistycznym, w którym do 1919 roku mieściła się siedziba Centralnego Komitetu Federacji Syjonistów w Rumunii. Podczas pierwszej wojny światowej miasto znajdowało się blisko linii frontu i doświadczyło poważnych zniszczeń. Wielu Żydów zamieszkujących Galați zaciągnęło się do armii rumuńskiej i zginęło za swój kraj. Okres międzywojenny stanowi ożywiony rozdział w historii społeczności. W latach 30. w tym mieście portowym żyło ponad 19 000 Żydów (co stanowiło 20% jego populacji), tworzących jedną z najliczniejszych społeczności w Mołdawii. Niektórzy z jej wybitnych członków, angażujący się we wszystkie dziedziny życia społecznego i biznesowego, piastowali wysokie stanowiska w administracji. Tragiczne wydarzenia drugiej wojny światowej nie oszczędziły miasta ani zamieszkującej je społeczności żydowskiej. Antysemickie rozporządzenia wpłynęły na życie społeczności żydowskich znad Dunaju, nakładając na nie liczne ograniczenia, nakazując plądrowanie dóbr, organizując pogromy, pozbawiając praw obywatelskich, zsyłając do obozów oraz do pracy przymusowej itd. Wkrótce po wprowadzeniu powojennego ustroju politycznego żydowska społeczność Galați zaczęła się odradzać. Niektórzy jej członkowie próbowali dostosować się do nowej rzeczywistości, lecz większość Żydów wyemigrowała do Palestyny bądź innych krajów. Liczba Żydów zamieszkujących Galați dramatycznie spadła: na początku lat 90. w mieście mieszkało 180 Żydów, podczas gdy ostatni spis powszechny (2011) zarejestrował ich już jedynie stu.

Produkty oraz usługi tworzone w ramach programu REDISCOVER podkreślają wyjątkowość żydowskiej spuścizny, prezentując jej nieoceniony wkład w zapisanie się miasta Galați na kulturowej oraz turystycznej mapie Rumunii.