Memoria [PL] Nr 38 (11/2020) | Page 27

skład wchodzi kurs online oraz seminaria. Wokół naszych projektów utworzyła się zaangażowana i rozrastającą się społeczność, a EHRI to obecnie ważny punkt na mapie archiwów poświęconych Holokaustowi oraz badań nad tym okresem w historii. Nie spoczywamy jednak na laurach. We wrześniu tego roku zainaugurowaliśmy ambitny projekt EHRI-3 , w ramach którego w dalszym ciągu rozwijać będziemy nasze dotychczasowe działania, podejmiemy aktywności w Internecie oraz w świecie rzeczywistym, a także połączymy się z nowymi społecznościami i sieciami współpracy.

Stała Europejska Infrastruktura Naukowa do badań nad Holokaustem

Osiągnięcia EHRI spotkały się z powszechnym uznaniem, szczególnie w 2018 roku, kiedy to Europejskie Forum Strategii ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI) umieściło EHRI na swojej Mapie Drogowej. Mapa Drogowa ESFRI gromadzi informacje dotyczące inicjatyw z zakresu infrastruktury badawczej charakteryzujących się ważną pozycją strategiczną w kontekście rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Fakt, że znaleźliśmy się na Mapie Drogowej ESFRI umożliwia nam przekształcenie EHRI z inicjatywy obejmującej kilka projektów w stałą organizację w ramach fazy przygotowawczej zapoczątkowanej w zeszłym roku. Chociaż przeprowadzenie tego rodzaju transformacji jest pełne wyzwań, to mamy pewność, iż uda nam się wprowadzić EHRI do działu badań nad Holokaustem Europejskiej Infrastruktury Naukowej w styczniu 2025 roku, w 80. rocznicę wyzwolenia obozu koncentracyjnego Auschwitz.

Wspólne ogólnoeuropejskie starania

EHRI to zjednoczenie 25 instytucji partnerskich z całej Europy, Izraela oraz Stanów Zjednoczonych. Jej skuteczność wynika ze starań oraz oddania pracowników działających na rzecz naszych partnerów. Reprezentując prawdziwie zjednoczone wysiłki o zasięgu ogólnoeuropejskim EHRI udowadnia, ile można osiągnąć dzięki połączonej wiedzy, perspektywom oraz zasobom instytucji i osób indywidualnych aktywnych poza podziałami geograficznymi czy naukowymi. Promowanie oraz wspieranie współpracy tak wielu organizacji zaangażowanych w badania humanistyczne online oraz w tematykę Holocaustu często traktowane jest jako jedno z największych osiągnięć EHRI.