Memoria [PL] Nr 38 (11/2020) | Page 25

wykorzystywany przy deportowaniu Żydów do gett i obozów zagłady na terenie okupowanej Polski.

Nagrody Dziedzictwa Kulturowego / Nagrody Europa Nostra zostały ustanowione przez Komisję Europejską

w 2002 roku i od tamtego czasu są przyznawane przez sieć Europa Nostra.

W tym roku wyróżnienia otrzymało 21 projektów z 15 krajów. Musealia i Muzeum Auschwitz otrzymało nagrodę

w kategorii „Edukacja, szkolenie i zwiększanie świadomości”. Grand Prix otrzymały trzy projekty wybrane przez jurorów spośród wszystkich laureatów.

Celem nagród jest wyróżnianie i promowanie najlepszych praktyk związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego, badaniami, zarządzaniem, wolontariatem, edukacją i komunikacją.

W ten sposób przyczyniają się one do większego publicznego uznania dziedzictwa kulturowego, jako strategicznego zasobu europejskiej gospodarki i społeczeństwa. Nagrody są finansowane przez program Kreatywna Europa realizowany przez Unię Europejską.

Więcej informacji:

Nowa międzynarodowa wystawa objazdowa na temat historii Auschwitz otwarta w Madrycie

Ogromny sukces wystawy o Auschwitz w Madrycie

Nasza odpowiedzialność jest taka sama, jak "nie tak dawno, nie tak daleko". Otwarcie wystawy "Auschwitz" w Nowym Jorku.

Ponad 100 tysięcy odwiedzających wystawę o Auschwitz Nowym Jorku. Ekspozycja przedłużona do sierpnia 2020 r.