Memoria [PL] Nr 38 (11/2020) | Page 24

badaniach historycznych. Tematyka przedstawiona została w bezpośredni sposób, dostępny dla ogółu społeczeństwa, a przekaz wystawy dotarł już do wielu osób. Informacje o wystawie szerzą się za pośrednictwem mediów społecznościowych, trafiając w ten sposób do młodzieży i przyczyniając się do upamiętniania ofiar Auschwitz przez szerokie grono odbiorców” – czytamy w uzasadnieniu jury.

„W projekt zaangażowało się wiele współpracujących między sobą instytucji, tworząc dobre praktyki współpracy dla organizacji non-profit oraz instytucji komercyjnych. Wystawa tworzy platformę wymiany wiedzy, a także zbierania oraz interpretowania dokumentów. Przedstawiane obiekty doskonale oddają atmosferę autentycznego miejsca pamięci, o co nie łatwo w przypadku wystawy objazdowej, a co po części udało się osiągnąć poprzez bogactwo prezentowanych przedmiotów” – podkreślili jurorzy.

Pierwsza prezentacja ekspozycji miała miejsce w Madrycie, gdzie obejrzało ją ponad 600 tysięcy osób. W tej chwili można ją oglądać w Muzeum Dziedzictwa Żydowskiego w Nowym Jorku. Zobaczyć na niej można ponad 700 oryginalnych obiektów, większość pochodzących ze Zbiorów Miejsca Pamięci Auschwitz. To m.in. osobiste rzeczy należące do ofiar jak walizki, okulary czy buty. Pokazane zostaną także betonowe słupy stanowiące część ogrodzenia obozu Auschwitz; fragmenty oryginalnego baraku dla więźniów obozu Auschwitz III-Monowitz; biurko oraz inne przedmioty należące do pierwszego i najdłużej sprawującego swoją funkcję komendanta obozu Auschwitz Rudolfa Hössa; maska gazowa wykorzystywana przez SS; litografia przedstawiająca twarz więźnia autorstwa Pabla Picassa oraz oryginalny wagon towarowy niemieckiej produkcji Model 2