Memoria [PL] Nr 36 (09/2020) - Page 8

LEKCJE HISTORII I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE

A new exhibition at The Wiener Holocaust Library, London

Londyński Instytut Dialogu Strategicznego (ISD) opublikował niedawno ważne badanie poświęcone zjawisku zaprzeczania Holocaustowi oraz mediom społecznościowym. Publikacja nastąpiła tuż po podjęciu przez Konferencję Roszczeniową (Claims Conference) wyzwania stawienia czoła zjawisku zaprzeczania Holocaustowi w Internecie za pośrednictwem pierwszej kampanii cyfrowej prowadzonej przez Ocalonych z Holocaustu — #NoDenyingIt.

Fot. USHMM

Sara J. Bloomfield, Muzeum Holokaustu w Waszyngtonie

W podsumowaniu przeprowadzonego przez ISD badania czytamy: „Od dłuższego czasu zaprzeczanie Holokaustowi funkcjonuje jako jedna z najbardziej podstępnych teorii spiskowych nakierunkowanych na społeczność żydowską. Jej ekstremistyczni zwolennicy wywodzą się ze wszystkich stron sceny politycznej, od skrajnej prawicy po zatwardziałą lewicę oraz ugrupowania pro-islamskie.

Badania pokazują, że w ostatnich latach działalność platform cyfrowych przyczyniła się do zaognienia oraz upowszechnienia tego wypaczonego sposobu rozumowania”. Badanie opiera się na trzech kluczowych ustaleniach: 1) „Treści szerzące zaprzeczanie Holokaustowi są łatwo i powszechnie dostępne na takich portalach, jak Facebook, Reddit i Twitter”; 2) „Treści szerzące zaprzeczanie Holokaustowi są aktywnie promowane przez algorytmy Facebooka”; 3) „Wprowadzenie zmian w warunkach usług oferowanych na portalu skutecznie ogranicza promocję treści szerzących zaprzeczanie Holokaustowi”. W raporcie podkreślono, iż dzięki wprowadzeniu zmian w warunkach usług udało się zmniejszyć ilość treści szerzących zaprzeczanie Holokaustowi w serwisie YouTube.

Firmy zarządzające portalami społecznościowymi posiadają zobowiązania nie tylko wobec wolności słowa czy swoich udziałowców. Mają one zobowiązania względem przyszłości.

W celu należytego wypełniania swoich zobowiązań firmy te, jak również my wszyscy, musimy lepiej zrozumieć przeszłość. Otrzymujemy ostrzeżenie, by nie poprzestawać na samozadowoleniu.

Antysemityzm jest zjawiskiem znanym od dwóch tysięcy lat, charakteryzującym się dużą elastycznością oraz łatwością w dostosowywaniu do zmieniających się okoliczności. Zaprzeczanie Holokaustowi to jeden z najnowszych przejawów antysemityzmu, a media społecznościowe stanowią najświeższe, a także prawdopodobnie najbardziej konsekwentne narzędzie do jego rozpowszechniania.

Antysemityzm narodził się w Europie na długo przed okresem średniowiecza, jednak jego skutki oraz nauka do wyciągnięcia przez społeczeństwo nadal pozostają aktualne. Szybko zmieniający się świat, jak również takie przełomowe wydarzenia, jak na przykład wybuch pandemii, skutkują poszukiwaniem prostych i wygodnych odpowiedzi na skomplikowane pytania, a Żydzi po raz kolejny stają się kozłami ofiarnymi. Teorie spiskowe dotyczące domniemanej potęgi Żydów – którzy współpracują na całym świecie po to, by doprowadzić do epidemii czy przejąć kontrolę nad gospodarką i którzy sami wymyślili Holokaust – były, i nadal są, doskonałą pożywką dla współczesnego świata masowej komunikacji.

Od czasu wynalezienia ruchomych czcionek w XV wieku aż po epokę masowej komunikacji końca wieku XIX oraz wieku XX i XXI, informacje (oraz dezinformacja) były źródłem przełomowych zmian w społeczeństwie – reform oraz postępu społecznego gospodarczego, jak również wojen, rewolucji czy zbiorowych okrucieństw. Przeszłość wysyła ostrzeżenie, iż postęp technologiczny nie zawsze równa się postępowi w sferze moralnej. Połączenie ludzkich lęków oraz nienawiści i masowej komunikacji stanowiło źródło potencjalnie trującej mieszanki skutkującej narodzinami nowoczesnej propagandy związanej z nowymi technologiami w czasach pierwszej wojny światowej.