Memoria [PL] Nr 36 (09/2020) - Page 27

Zdjęcia w artykule: Andrzej Rudiak

StElimelekh i Tamar Landau. Fot. Yad Vashem

fragmenty Dziennika odnoszące się do opisu załogi KL Lublin. Jadwiga nie używała obozowego nazewnictwa, nadzorczynie zaś oceniała według ich zachowania i można odnieść wrażenie, że niektóre z nich mogła nawet darzyć sympatią. Opisywała ten wrogi świat w odmienny sposób niż ci, którzy zdecydowali się zrelacjonować swoje tragiczne doświadczenia po wielu latach. W momencie uwięzienia miała zaledwie 16 lat. Z perspektywy młodej osoby opisywała to, co mogła zaobserwować. Skupiała się jednak na wydarzeniach, w których sama uczestniczyła, i na osobach, które w tamtym czasie były blisko niej lub swoją postawą wzbudzały jej szacunek i uznanie. Środki językowe użyte przez nastolatkę przybliżają tekst Dziennika bardziej do reportaży niż do pamiętników prowadzonych przez młode osoby.

Jadwiga Ankiewicz urodziła się 11 września 1926 r. w Warszawie. Jej ojciec Stefan (1899–1944) był warszawiakiem, a matka Barbara (1892–1979), z domu Lisiecka, pochodziła z Kumanowa koło Kamieńca Podolskiego. Rodzina Ankiewiczów zamieszkiwała w jednym z budynków należących do ówczesnego Królewsko-Polskiego Gimnazjum Męskiego im. Stefana Batorego, przy ul. Myśliwieckiej 6.

Jadwiga uczęszczała do Publicznej Szkoły Powszechnej nr 105 im. Marszałka Józefa Piłsudskiego przy ul. Czerniakowskiej 128.  Jej ulubionymi przedmiotami były język polski i literatura polska, fascynowały ją także lekcje geografii. Jadwiga miała również zdolności plastyczne: organizowała i reżyserowała przedstawienia z okazji uroczystości rodzinnych, do których projektowała i samodzielnie wykonywała kostiumy.

Jadwigę i jej o rok starszą siostrę wychowywano w duchu umiłowania historii Ojczyzny i tradycji. Ojciec, ochotnik walk 1920 r. w obronie Warszawy, był wzorem dla córek. Gdy w 1939 r. wybuchła II wojna światowa, Jadwiga miała 13 lat. Ojca zmobilizowano w pierwszych dniach września. W listopadzie Niemcy zajęli budynek gimnazjum, wysiedlając mieszkających tam profesorów i pracowników administracyjnych. Matka z dwójką dzieci zamieszkała u rodziny przy ul. Czerniakowskiej 90.