Memoria [PL] Nr 36 (09/2020) - Page 12

DZIEŃ PAMIĘCI OFIAR HOLOkAUSTU I PRZEMOCY NA TLE RASOWYM NA SŁOWACJI

IHRA

9 września 2020 Słowacja obchodzi Dzień Pamięci Ofiar Holocaustu i Przemocy na tle Rasowym. Został on ustanowiony w 2000 roku przez Parlament Słowacji dla upamiętnienia 9 września 1941 roku, kiedy to słowacki rząd wydał dekret dotyczący statusu prawnego Żydów, tak zwany Kodeks Żydowski. Zapisy Kodeksu doprowadziły do deportacji, wskutek których zamordowano około 70 000 słowackich Żydów.

Oficjalne obchody odwołane

Co roku Słowackie Muzeum Narodowe – Muzeum Kultury Żydowskiej organizuje oficjalne obchody tego dnia na terenie centralnego Pomnika Holokaustu w Bratysławie, w których udział biorą najważniejsi obywatele kraju. Z powodu pandemii COVID-19 w tym roku wydarzenie zostało niestety odwołane.

W tym roku nie odbyło się także wydarzenie pod przewodnictwem Centrum Dokumentacji Holokaustu, podczas którego odczytywane są nazwiska ofiar Zagłady.

Inne wydarzenia upamiętniające

Pomimo niesprzyjających okoliczności, w różnych miastach na Słowacji organizowane są różnego rodzaju wydarzenia, w tym upamiętnienia, wystawy, konferencje, seminaria, wykłady, a także wydarzenia kulturalne i edukacyjne w szkołach, bibliotekach i innych instytucjach. Dzień ten upamiętniono minutą ciszy w Radzie Narodowej Republiki Słowackiej (Parlamencie) oraz w szkołach.

Centrum Dokumentacji Holocaustu współorganizowało międzynarodową konferencję online zatytułowaną „Słowacja i Holokaust: Historie i Spuścizna Modelowego Sojusznika Nazistów”, transmitowaną na żywo na Facebooku 8 września 2020.

8 września 2020 przy pomniku ofiar Holocaustu w mieście Sered’ odbyła się ceremonia upamiętniająca, zorganizowana we współpracy władz lokalnych i regionalnych.

Muzeum Holokaustu w miejscowości Sered’, filia Muzeum Narodowego – Muzeum Kultury Żydowskiej, zorganizowało kilka wydarzeń powiązanych z Dniem Pamięci oraz Europejskim Dniem Kultury i Dziedzictwa Żydowskiego. 6 i 8 września w miejscowości Sered’ oraz w Bratysławie zorganizowano koncerty Orkiestry Kameralnej Bruno Waltera pod batutą Jacka Martina Händlera.

Wernisaże wystaw

Muzeum Holokaustu, mieszczące się na terenie byłego obozu pracy i obozu koncentracyjnego w miejscowości Sered’, przygotowało wystawę poświęconą propagandzie antyżydowskiej obecnej w słowackie prasie czasów wojny.

8 września 2020 miało miejsce otwarcie kolejnej wystawy przygotowanej przez Słowackie Muzeum Narodowe – Muzeum Kultury Żydowskiej. Nosi ona tytuł „Football pod znakiem swastyki: Historia Leopolda „Jima” Šťastný’ego” i przedstawia zgubny wpływ ideologii nazistowskiej na piłkę nożną. Za pośrednictwem wystawy dowiadujemy się, w jaki sposób rozwijał się zorganizowany football w Niemczech oraz na Słowacji przed i po dojściu nazistów do władzy. Zwiedzający zyskują wiedzę na temat wdrażania wymogów rasowych, począwszy od stopniowego wykluczania „nie-aryjczyków” ze zorganizowanego sportu footballowego po ich deportacje oraz mordowanie. Tragiczna historia opowiedziana jest za z perspektywy losów jednego człowieka, Leopolda „Jima” Šťastný’ego, jednego z najlepszych słowackich piłkarzy okresu międzywojennego. Šťastný został ostatecznie zmuszony do porzucenia kariery piłkarskiej, jednak w przeciwieństwie do członków swojej najbliższej rodziny, udało mu się przeżyć.