Magnus newsletter

Բարև Հայաֆիկացում ՄՌԿ միջոցառումներ Մագնուսը մարդիկ են Տեխհավաքագրման գործիքներ ՄՌԿ մարդիկ Օնբորդինգ ՄՌԿ ստարտափեր Ամփոփում H U M A N R E S O U R C E S m o n t h l y n e w s l e t t e r J u n e 2 0 2 0