Magnus newsletter | Page 2

Բովանդակություն 01. 02. Բարև Մագնուսը մարդիկ են 1 3 03. 04. Օնբորդինգ Հայաֆիկացում 9 13 05. 06. Տեխհավաքագրման գործիքներ ՄՌԿ ստարտափեր 18 21 07. 08. ՄՌԿ միջոցառումներ ՄՌԿ մարդիկ 25 33 09. 37 Ամփոփում