GM Business & lifestyle #117 GM 117 PDF | Page 20

Posao i porodica Fleksibilan rad recept za uspeh Zanimljivo lično iskustvo o tome kako se poslovne obaveze mogu uskladiti sa brigom o deci i po- rodici podelila je Frančeska Pirs (Francesca Pierce), direktorka finansija Grupe za finansijske uvide i planiranje u britanskoj kompaniji Sky, na Linkedinu. Inicirajući razgovor na ovu temu i ukazujući na značaj prepoznavanja dostignuća viših poslovnih lidera koji rade skraćeno radno vreme ona nudi svoju priču kao ilustraciju tvrdnje da recept za uspeh u ovom smislu leži u fleksibilnom radnom vre- menu. Pripremila: Vesna Kovačević [email protected] A ngažovana na vođenju dugogodišnjeg finansijskog planiranja Grupe i na analizi panevropskog poslovanja preduzeća sa fokusom na poboljšanje njegovog rasta i profitabilnosti, Frančeska Pirs priča svoju priču s autoritetom ne- koga ko je radeći skraćeno radno vreme uspeo da bude redovno unapređivan. “Godine 2011., nakon što sam dobila prvog sina, prešla sam sa