GM Business & lifestyle #117 GM 117 PDF | Page 21

punog radnog vremena na skraćeno, tako da mogu da imam dodatni deo dana da bih provodila više vremena sa njim. Balans je funkcionisao dobro, pa sam dve godine kasnije, kada sam rodila drugog sina, odlučila da se držim toga. Sada, kada oni imaju pet i sedam godina, ja i dalje radim fle- ksibilno, a unapređena sam nekoliko puta, uključujući moju trenutnu ulogu direktora finansija”, piše ona. Ona smatra da je važno pokazati da je moguće nastaviti sa napredovanjem dok radite nepotpuno radno vreme. Zbog toga, pored svog dnevnog posla, ona je i mentor žena koje ra- zmišljaju o fleksibilnom radu nakon porodiljskog odsustva.