GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 26

Promene Proces prilagođen čoveku Procesne promene u kompaniji se neretko sprovode teško, iziskuju promene ustaljenih navika i u najvećem broju slučajeva vlada uverenje da bi tamo negde drugde ili neko drugi trebalo prvo da krene sa promenama. Postojanje “izolovanih ostrva” gde svako na svoj način sagledava pro- blem i ima svoju viziju kako nešto treba da se menja možda su glavni razlozi zašto promene teku sporo i uz veliki napor. Srđan Nonković, Senior Associate ASEE E fikasniji i efektivniji pristup promenama procesa kreće od upoznavanja procesa, preko praćenja i na kraju primene novih pristupa i metoda rada koji stavljaju čoveka u centar procesa. Poznavanje procesa U višedecenijski uspešnim kom- panijama podrazumeva se da postoje vlasnici procesa. Na našim prostorima tek kreće razmišljanje