Kuntoutuksen ohjaaja 2/2022 - Page 2

Pääkirjoitus................................................................2

Sosiaalinen kuntoutus palvelujärjestelmän osana ja käytännön toimintana............................3

SOS -lapsikylä, matalan kynnyksen palvelut lapsille ja nuorille verkossa..................................4

Kun paha olo ei näy päällepäin............................5

Neuropsykiatrinen valmennus sosiaalisena kuntoutuksena..........................................................6

Yhteisökuntoutus Ykköskoti Rantapuistossa....7

Kotihoidon etäpalvelu Ylöjärvellä.......................8

TAITO -kuntoutus, asiantuntijahaastattelu........9

TEAK -kuntoutus sosiaalisuuden ja yhteisöllisyyden näkökulmasta.........................10

Kelan erityispalvelu on rinnalla kulkemista haastavassa elämäntilanteessa..........................11

Pähkinäkallion toimintakeskus Kangasalla.....12

Taikulla ohjaajan erottaa avaimista..................13

MIITTI nuoren tukena............................................14

Vankeuden aikainen sosiaalinen kuntoutus suuntaa yhteiskuntaan paluuseen.....................15

KAN -järjestö apuna vankilasta kotoutumi-

sessa.........................................................................16

Sosiaalinen kuntoutustoiminta Green Care -keskus Könkkölässä.............................................17

JyväsRoma, romaninuoren tukena pienissä ja suurissa asioissa....................................................18

"Tänne voi tulla huononakin päivänä" - osal-

lisuutta ja yhteisöllisyyttä Klubitalolta............19

Sosiaalinen kuntoutus näkyy ohjaustyössä

vammaispalvelussa...............................................21

Kuntoutusohjaajat Ry:n hallitustyössä

pääsee vaikuttamaan...........................................22

Kannen kuva: Mari Tamminen

Sisällysluettelon kuva: Mari Tamminen

Toimitus

Kuntoutuksen ohjaaja -opiskelijat:

Merjaana Ruohonen, toimitus, taitto

Mari Tamminen, toimitus, taitto

Jyväskylän ammattikorkeakoulu

sosiaali- ja terveysala

kuntoutuksen ohjaaja (AMK)

joulukuu 2022

TÄSSÄ NUMEROSSA