Kalendar2019 kalendar_2019FIN - Page 21

Cena Viery Zavarčíkovej UAT PHOTO 2017 7. ročník Medzinárodnej súťaže fotografického dizajnu stredných škôl 1. miesto Martina Klimentová Študentský život SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR 2. miesto Annamária Jelínková Záhrada SSUŠ animovanej tvorby Bratislava, SR 3. miesto Miroslav Šebök Genius loci Súkromná stredná umelecká škola dizajnu Nitra, SR Zvláštna cena poroty Anna Čajánková Záhrad a SSUŠ Animovanej tvorby Bratislava, SR www.uat.sk