Kajecik nr 34 | Page 2

szkolna fotk a reklama Kajecik c z y ta s z i w ie s z ! 06   K a z a c h s ta n p o r a z drugi – Ivo sadowski 08   1 0 SPOSO B ÓW NA … jesień – Lila & Julia Spi s Tre ści   W i a d o m o ś c i z   ż yc i a s z ko ły   Z o s tat n i e j ł aw k i – L i l a S a a d i i J u l i a W i l i ń s k a   C i e k aw o s k i  Ania na jachcie – Anna Rzepnicka   Ś w i at o w e D n i m ł o d z i e ż y – Ivo sadowski 14   Wa ż n e p y ta n i a K l a ry – K l a r a N o wa k bitą śmietanę lekkiego Smakujesz piankę lub ą, zdarzają się kiksy) rymu (czasem zwarzon inę słów Sączysz gorzką plątan rstwy napoju Niby czarno-białe wa na Tuska Ruska Na wierzchu pioruny i Bóg wie kogo dusze kobiet Niżej mleko białe jak lowego serca Dochodzisz do karme ii) ejące (z nutką wanil Słodkie cudownie grz la niewanego Chrzcicie Łagodzące pioruny zag u iew kamulce opoki gn Rozmiękczające ostre po wszystkim I chwilę później jest A ty Siedzisz z bananem na Taki jest mój wiersz buzi w fotelu liceum 11 12 Najpierw II I   Ks i ą ż k a , k t ó r a w p ły n ę ł a n a m o j e ż yc i e - B a s i a Ko b i s z Macchiato kl. 09 10 Wiersz mój jest jak   T y l ko t r z e b a c h c i e ć K a j e ta n A n d r z e j c z a k , 03 04 05 15  Jesień, czyli od szarości d o r a d o ś c i a – A g ata Ko n c a 16 18 20   P o w i ta n i e w r e d a kc j i  Kronika wydarzeń  Tester inteligencji 2   k a j e c i k  Redakcja: Monika Koc, Anna Rzepnicka, Martyna Cholewa, Barbara Kobisz, Agata Konca, Maria Kowalczyk, Bianka Kaczmarek, Martyna Koc, Wiktoria Ostrowska, Alina Piwowarczyk, Ivo Sadowski, Klara Nowak, Lila Saadi, Julia Wilińska, Adam Mikołajczak. Zdjęcia: RZ-studio, Julia Król, Julia Wilińska, Lila Saadi, Suzi Farmali, Piotr Michalski, Artur Salamon, Ivo Sadowski. Skład: Błażej Mielcarek OMI, Monika Koc, Iwona Maria Stasik CR. Numer powstał w ramach programu edukacyjnego AKADEMIA KULTURY I SZTUKI współfinansowanego przez: