Kajecik nr 32 | Page 3

    k a j e c i k         R e d a k c j a    Zima vs wiosna rok u, któ ra w ka len da rzu – po ra na mi . Je szc ze zim a ok za ato rów im am stk ch zy ny ws lub tyc h cie pło wi da ć, pr ze de ow yc h, alb o us yp ia Wi os ny jes zcz e nie zim k po sta no ne tów Ja i or sp Ivo , ów ria nik ich mi łoś Ma rta , Ju lia , Wi kto h kic ars nik alb o oż yw ia ws zy stk ele wy po ien wi dz my u. Na gra liś W cza sie wa rsz tat ów ciw nik ów tej po r y rok ze pr i lek o – na w ką pie li sło ne czn yc h. da ikó nie nn y ole śm wi ać . Sz uk ali ie, szu ka jąc zw ma zim roz o po ać wi mi na ma z roz się po i wi li zg od zil wy wi ad ów o zim ie. my ws zy stk im , któ rzy „p raw ie” wi os en ny ch ch szy na z o tał wi ed zi, wi ęc dz ięk uje ws co po pię kn ej szk oły . Ot o, ko r yta rza ch na sze j zima? zy mi się ze Z czym kojarzy Ci sięanka z II Piotrek Nowak, maturzysta:dąZim. Móa koj ulujarbio ny sport limpia redakcyjna koleż sportami zimowymi i o . Zresztą sporty bardziej mnie Marta Marciniak, nasza mróz na by kie Jak ejs si. alp lep o są tw ars zie rci lud to na A: Wydaje się, że zimą małe „ludzi”. Mam na myśli inspirują niż uczenie. dworze uwalniał w nas ych inn nę tro w s łon uk y im ania? gesty, poprzez które rob e, tym samym rozciągazimowe zainteresow ższ A czy rozwijasz swoje się ludzi. Zimą noce są dłu mi e yśleń, bo, jeśli dobrz ncji na . jąc czas naszych przem ii wybieram się do Fra leksji nad naszym życiem y ref s trek: Tak , w czasie fer cza Pio to wydaje, noc, żem mo rachunków sumienia narty. Wtedy podczas takich nas do bycia h cyc ują tyw mo w kó : Ja najbardziej dojść do wnios jon, pierwszoklasistka Ba ia cyl Ce . mi szy lep ch. lubię jeździć na łyżwa iej rdz jba Na : tka m szoklasis dzicami, trzy lata uczyła Ania Rzepnicka, pierw ia: Zimą wyjeżdżam z ro zimę. Ta pora roku kojartach. An wą na na ego śni też ą, dżę oźn jeż mr ie, ię lub hersię jazdy na snowboardz turą, kubkiem gorącej rzy mi się też z dobrą lek owijam się rym któ , ten niż ym nartach, w tym roku baty i kocem. (Ale inn : Kiedyś jeździłam na żo, ale to i tak coś. , w domu mam ten ych erw Kr prz ni ch Pa ny zim ie zas wach. Niedu w szkole w c próbowałam też na łyż ulubiony). rzeń? y, Jaka jest Pani zima ma : Lubię krajobraz zimow ie Pani Małgorzata Kr ych stw ciń zie em bajek . Może w d a jest okropna! Dlakojarzy mi się ze świat (śmiech). Wydaje Joanna Pawłowska: Zim izji ni ew Pa tel żo eba się grubo du za się no naoglądałam j się żyje. czego? Po prostu, bo jest zim . Trz 5 minut, a 15! nie jem rzy i p j wie łat nie o zajmuje mi się, że gdy jest śnieg, dla którego lubię tę porę ubierać, ubieranie ran warstwa, jedne rajstopy, d, ga dru , wa rst jwa na Jest jeszcze jeden