Internet ogledalo broj 168 | Page 17

Vreme je jedini resurs koji se ne može nadoknaditi. TO-NET / ERViKO SYSTEM Evidencija radnog vremena i kontrola pristupa. ........................................................... .................................................................. ............................................................ ŠTA O B U H VATA ERViKOO System mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmm�.m.mmmm� mmmmmmmmm mmmmmmm�mmmmmmmmmmmm mmmmmmmmm.mmmmo.�m��mmmmmmm mmmmmmmmm.mmmmo.�m��m�mm mmmmmmm�mm�mmm��mmmmmmm mmmmmmmommmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmm�mmmmmmmmm�mmmmoommmm M E TO D E KO N T R O L E P R I ST U PA Prijava korisnika �mmmmmmmmmm�mmmmmm� ommmom�m.mm �mmmmmmm�.mmmmmmm�� �mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm�mmmmmmmmmmmmmmm �mmmmmmmmmmmmo��m�mmmmmmmmmmmmmmmm.� mmmmmmmmmmmmmmmm.mmmmmmmmmmmmmm�mmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.mmm.mm �mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmm.mmmmmmmmmmmmmm�mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm.mmm.mm XX TO-NET doo Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 105/106 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo http://www.to-net.rs/