Internet ogledalo #186 IO 186 PDF | Page 29

di postave prave upite. To u osno- vi vodi do čuvanja kukija i istorije pretraživanja. U laičkom smislu, kuki- ji će čuvati naše prethodne pretrage i te pretrage će reći koju veb stra- nu korisnik preferira, tako da kada se sledeći put ulogujete verovatno ćete videti nešto što se odnosi na vaša in- teresovanja. Veštačka inteligencija nije poje- dinačan proizvod koji se na tržištu prodaje samostalno. Ona je upa- kovana sa drugim postojećim proi- zvodima čineći ih korisnijim za kori- snika, na primer postojanje Sirija na iPhoneu ili aplikacije Google map- sa na Android telefonima. Algoritmi progresivnog učenja su stožer VI. Ona otkriva strukturu i pravilnosti u podacima tako da može da savlada određenu veštinu. Nade i strahovi Sa svakim dobrim dolazi neko loše, a veštačka inteligencija nije izuzetak. Danas je bezbednost VI IInternet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 186