Internet ogledalo #186 IO 186 PDF | Page 28

Veštačka inteligencija Nedoumice Pri­pre­ma: Re­dak­ci­ja [email protected] Nešto što obećava ili katastrofa? Dilema iz naslova sve je prisutnija. Ponekad izgleda kao da o tome sada svi pričaju. Uočavajući brojne kontradikcije u stavovima o veštačkoj inteligenciji, Twisha Jain, član AI divizije RUGVED Systemsa, ukazuje na bezbednost kao na ono što pravi razliku i na potrebu da VI u praksi ostvaruje dobre ciljeve koji su u skladu s našim na pravi način. Njegova razmišljanja na ovu temu prenosimo u celini. “Dakle, šta je veštačka inteligen- cija (VI) zaista? Pojam veštačka in- teligencija je iskovan 1956. godine, ali je VI danas postala popularnija zahvaljujući povećanom obimu po- dataka, naprednim algoritmima i porastu računarske snage i skladišta. Veštačka inteligencija nije ništa drugo do teorija i razvoj računarskih sistema sposobnih da normalno obavljaju zadatke koji traže ljud- sku inteligenciju, kao što su vizue- lna percepcija, prepoznavanje go- vora, donošenje odluka i prevođenje sa jezika na jezik. Da, Google prevo- dilac koji ste koristili da nastavite sa lekcijama francuskog zapravo je za- snovan na veštačkoj inteligenciji Internet ogledalo Business & Technologies Magazine :: Broj 186 koju ste nesvesno koristili. Veštačka inteligencija automati- zuje repetitivno učenje i saznanje putem prethodno zabeleženih po- dataka. Ona vrši frekventne, obimne kompjuterizovane zadatke pouzdano i bez zamora. Međutim, da bi ovo funkcionisalo, ljudski zahtev je i dalje suštinski značajan i važno je da lju-