INmagazine Sayı 21 Etik ve İtibar Derneği | Page 32

ETİK FİLİ Görebilmek

Kurumsal alanda örgütsel sessizlik olarak adlandıracağımız olguyu , çalışanların bağlı oldukları örgütle ilgili bilgileri kasıtlı olarak saklaması veya fikirlerini açıkça ifade etmemesi sonucu ortaya çıkan bir fenomen olarak tanımlayabiliriz .
Yazı : Ali Cem GÜLMEN
30