INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 6

A L E T ÇA N T A S I Kol Kırılır, Yen (veya Dolar/Euro/ TL) İçinde Kalmaz! 4 Evet yanlış okumadınız. Bizim kültürümüzde yer alan “kol kırılır yen içinde kalır”, “burada olan burada kalacak”, “ispiyoncu olanı sevmezler” gibi ifadeler, rüşvetle mücadele kanunlarının etkin olduğu ABD, İngiltere Fransa gibi ülkelerde pek görülmüyor; aksine ihbarcıların ödüllendirilmesini öngören sistemler tüm dünyada giderek artıyor. Bu yazımızda özellikle şirket içinde kritik bilgiye sahip bulunan çalışan/eski çalışanların şirketteki uygunsuz durumları resmi makamlara ihbar etmesi neticesinde, ABD ve Türkiye otoriteleri tarafından ödüllendirilme sistemlerini inceledik. Şimdiden söyleyelim: “Dile Getir”ten kazanıyor! Yazı: Av. Altuğ ÖZGÜN Av. Cihan ALTUNDAĞ “DİLE GETİRME” (SPEAK-UP) Son yıllarda küresel rüşvetle mücadele kanunlarının daha da aktif olma- sıyla beraber etkin bir uyum programına sahip uluslararası şirketlerin uyum programlarının vazgeçilmezi haline gelen “Dile Getirme Kültürü Yaratma”, en temelde şirketlerde şeffaflık ve doğru olanı yapma davra- nışını geliştirmeyi amaçlar. Dile getirme, hangi kademede ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, çalışanların şirketlerinde yanlış gittiğini düşündükleri, uygunsuz olan veya bazen çalışanların kendi hatalarını dile getirmelerinin de söz konus