INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 46

SOSYAL PSİKOLOJİ Yolsuzluğun Sıradanlığı Ünlü siyaset bilimci Hannah Arendt, Kötülüğün Sıradanlığı kitabında, kötülüğe ve insanlığın doğrudan ayrılıp yanlış yola sapmasına; kişinin saf “kötü” veya “iyi” olmasının değil, kötüyü ve yanlışı doğuran sistemlere boyun eğmesinin ve bu sistemlerin içinde sıradan bir şekilde direnmeden yer almasının neden olduğunu anlatır. Bu 2. Dünya Savaşı’nın soykırımının mimarı Naziler için de geçerli, yolsuzluğa batmış bir şirketin yöneticileri için de… Yine Arendt’e göre, “Kötülüklerin çoğu hiçbir zaman iyilik ve kötülük hakkında düşünmemiş insanların işidir” ve “Hiçbir şey yaptıklarımız üzerine düşünmekten daha önemli değildir”. Yazı: Ali Cem GÜLMEN 44 2 0. yüzyılın en önemli siya- set bilimci ve filozofların- dan Hannah Arendt, Nazi soykırımının en ünlü du- ruşmalarından Eichmann Davası’nı New Yorker der- gisi için takip edip, yazılarını “Eichmann Kudüs’te: Kötülüğün Sıradanlığı Üzeri- ne Bir Rapor” (Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil) adı al- tında 1963’te yayınlar. Arendt “Kötülüğün sıradanlığı” deyimi ile kötülüğe ve insanlığın doğrudan ay- rılıp yanlış yola sapmasına; kişinin saf “kötü” veya “iyi” olmasının değil, kötü- yü ve yanlışı doğuran sistemlere boyun eğmesinin ve bu sistemlerin içinde sıra- dan bir şekilde direnmeden yer alma- sının neden olduğunu anlatır. Arendt’e