INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 44

Ç E Vİ R İ ISO 37001 ile İlgili 5 Temel Efsane 42 Rüşvetle mücadelede en iyi küresel yöntemleri uygulamak ve bunu başardıklarında bağımsız bir sertifikasyona sahip olmak isteyen şirketler için artık tek bir standart var: ISO 37001. Ve bu, hiç de bir efsane değil… Yazı: Kristy Grant-Hart ve Diana Trevley, “The Top Five Myths About ISO 37001 Exposed”, The FCPA Blog U luslararası Standartlar Teşki- lâtı’nın (ISO), yolsuzlukla mü- cadele ve iş etiğini desteklemek amacı ile dört yıldır 50’yi aşkın ülkeden uzmanların işbirliği ile hazırladığı ISO 37001 Yolsuz- lukla Mücadele Yönetim Sistemi Standardını 14 Ekim 2016 tarihinde yayınlamasından son- ra konu üzerinde tartışmalar yoğunlaştı. Standardın ne işe yaradığı ve neyi, kimin yaptığı hakkındaki Kristy Grant-Hart ve Dia- na Trevley’in yazdıkları yazı bu tartışmaları ve standart hakkındaki efsanelerle ilgili sorunları aydınlatacak cevaplara sahip: 1 Numaralı Efsane: Kimse sertifi- kasyona başvurmuyor. Yanlış! 79’un üzerinde ülkede faaliyet gösteren ve bir Fortune 100 gaz ve petrol şirketi olan Eni S.p.A., yakın bir zaman önce başarılı bir şekilde sertifikasyon aldığını herkese duyurdu. Şirket sertifikayı alan ilk İtalyan şirketi oldu ve diğerleri de peşi sıra geliyor. Birçok şirket kendi ülkelerinde ya da sektörlerinde “pazarında sertifikayı alan ilk şirket” payesine kavuşmayı umut ediyor. Standardın tüm şartlarını yerine getirmek ve sertifikasyon denetimine hazırlanmak zaman alıyor. Resmi olarak sertifika alana kadar çoğu şirket bu işlem hakkındaki sessizliğini koruyor. Compliance Week ve Steele Solutions tara- fından yapılan bir ankette, şirketlerin %56’sı sertifikasyon alma yarışına gireceklerini belirt- ti. Yılsonuna kadar çok sayıda şirketin sertifika almasını bekliyoruz. 2 Numaralı Efsane: ISO 37001 Ser- tifikasyon programı sadece “kâğıt üzerinde” yapılan bir işlem. Yanlış! Elbette ISO 37001, rüşvetle mücadele programlarının birçok yö- nünün belgelendirilmesini gerektiriyor ancak hiçbir saygın denetim şirketi bir şirketi sadece kâğıt üzerindeki bir programla belgeleyemeye- cektir. Denetimlerin rüşvetle mücadele konu- sunda deneyim sahibi ve ISO 37001 hakkında