INmagazine Sayı 9 (Ocak, Şubat, Mart) - Page 10

SÖYLEŞİ Özlem Demircan Taşören: “Şeffaflığın ve Netliğin Gücüne İnanıyorum” 8 28 Mart günü gerçekleşen Genel Kurul’da, TEİD’in Kurucu Genel Sekreteri Tayfun Zaman görevini strateji, iş geliştirme ve pazar araştırmaları sektörlerinde uluslararası düzeyde başarılarıyla tanınan Özlem Demircan Taşören’e devretti.  Derneğin artan etki alanında ve paydaşlarına kazandırdıklarında önemli katkısı bulunan başarılı bir seleften görevi devralmanın heyecanını belirten Taşören, TEİD ile tanışmasını ve hayalindeki iş ile sonuçlanan yolculuğunu bizimle paylaştı. Etik ve İtibar Derneği ile tanışma hikayenizi anlatabi- lir misiniz? Etik ve İtibar Derneği ile yıllar önce mentörüm Sayın Ali Rıza Ersoy ile yaptığımız bir sohbet esnasında tanış- tım. Kendisine hayalimdeki işi tarif ederken, Ali Rıza Bey Türkiye’de aslında böyle bir Sivil Toplum Kuruluşu bulun- duğunu, kendisinin bu derneğin kurucu başkanı olduğunu ve özellikle iş etiği alanında çok etkili faaliyetler yaptık- larını anlattı. Böyle başarılı bir derneğin Genel Sekreteri olan Sayın Tayfun Zaman ile tanışmam gerektiğini de özel- likle belirtti. Tayfun Bey ile bu sayede tanıştık ve kendisi ile Sivil Toplum dünyası ve sektördeki diğer çalışmalar hakkında konuşma fırsatım oldu. Kimin aklına gelirdi ki yıllar sonra Tayfun Zaman kendi işini kurmaya karar verecek ve bu başarılı derneğin Genel Sekreterliği için adaylardan biri de ben olacağım... Benim için farklı bir mülakat süreci oldu; hepsi derneğin yüksek istişare kurulu üyesi olan yedi kişiden oluşan bir işe alım heyetini görünce bu işi ne kadar önemsediklerini hem profesyonel hem de kişisel olarak ne kadar değer verdik- lerini anladım. Çok başarılı bir selefin yerini doldurmak gibi güç bir görev olsa da, hayalimdeki iş olarak tarif etti- ğim TEİD Genel Sekreterliği benim için büyük bir heyecan ile başladı... Kendinizi okurlarımıza biraz tanıtabilir misiniz? Şanslıydım ki evde, okulda, üniversitede ve iş hayatında, her zaman yakınımda çok akıllı ve üretken insanlar oldu. 1991 yılında Tarsus Amerikan Koleji’nden, 1995 yılında da İstanbul Teknik Üniversitesi Matematik Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldum. Profesyonel iş yaşamıma aynı yıl pazarlama sektöründe Revlon’un Türkiye Marka Yöneticisi olarak başladım. ‘Pazar Payı’ kavramını icat eden, dünyanın lider ölçümleme şirketi olan Nielsen’e 1997 yılında katıldım, ilk 6 yıl boyunca Gelişen Pazarlar Bölgesi’nde 24 ülkede pro- jeler kurup yönettim. 2003 yılında, Nielsen’in Azerbay- can, Gürcistan, Ermenistan ülkelerinden sorumlu Genel Müdürü olarak atandım 2008’e kadar Kafkasya ve Orta Asya ülkelerindeki operasyonlara odaklandım. Bu 11 senelik süreçte sürekli seyahat ederek zor coğrafya- larda karmaşık projeler yönetmek bana hem operasyonel hem de idari alanlarda farklı tecrübeler kazandırdı. 2008 yılında Nielsen Türkiye organizasyonuna geçmem için