INmagazine Sayı 30 Etik ve İtibar Derneği INmagazine 30 | Page 8

MAKALE

Yapay Zeka ve Etik Değerler

4
Yazı : Av . Duygu Doğan Şahiner & Av . Aksu Efesoy
Yapay zekanın teknolojisi son yıllarda hızlı bir şekilde gelişmesi ve günlük hayatımızın bir parçası haline gelecek kadar ulaşılabilir olması hayatımızın birçok alanında kolaylık sağlamaktadır . Bu teknolojinin sunduğu potansiyel fırsatlar ve yenilikler heyecan verici olsa da , yapay zekanın dokunduğu alanlarda detaylı şekilde çalışılması gereken konuların , yapay zekanın beklenenin üzerinde ivme ile yükselişi karşısında geri planda kaldığı , bir nevi yapay zekanın hızına yetişemediği görülmektedir . Bu hızlı gelişim aynı zamanda ciddi hukuki ve etik sorunlar ve zorlukları da beraberinde getirmiştir .

Yapay zekanın hızla geliştiği bir çağda , etik meseleleri göz ardı etmeden bu teknolojiyi yönetmek ve kullanmak , toplumlarımızın geleceği açısından hayati bir öneme sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir .. Zira , Yapay zeka teknolojisi , insanların daha önce hayal bile edemediği görevleri kolay bir şekilde yerine getirebilme yeteneğine sahip olan sistemlerinin tasarlanması büyük veri analizi , makine öğrenimi ve derin öğrenme gibi teknikleri kullanarak karmaşık problemleri çözebilmekte , tahminlerde bulunabilmekte ve ürünler yaratabilmektedir . Ancak , bu gelişmiş sistemlerin etik açıdan önemli sorunlarla karşılaşabileceği unutulmamalıdır .

Yapay zeka sistemlerinin toplum üzerindeki etkisi , insan yaşamına , gizliliğe , güvenliğe ve adalet ilkesine olan etkisi ile birlikte değerlendirmelidir . Yapay zeka sistemlerinin aldığı kararlar , hatalı veya önyargılı olması adaletsizlik ve ayrımcılığı beraberinde getirebilmektedir . Ek olarak yapay zeka