INmagazine Sayı 29 Etik ve İtibar Derneği INmagazine 29 | Page 17

HUKUK

İhtiyat Görevi :

Sınır Ötesi Bir Uyum Meselesi

" FRANSA ÖRNEĞİ "

Bilindiği üzere , Avrupa Komisyonu 23 Şubat 2022 tarihinde Kurumsal Sürdürülebilirlik Durum Tespiti Direktif Teklifini ( Corporate Sustainability Due Diligence Directive ) (" Direktif Teklifi ") yayınlamıştır .
Yazı : Av . Pınar Veziroğlu Dilek - Kıdemli Avukat , Özdirekcan Dündar Şenocak Ak Avukatlık Ortaklığı
13