INmagazine Sayı 22 Etik ve İtibar Derneği - Page 12

HUKUK
10
zarlık gücüne yönelik olarak ikili ilişkilere referans teşkil etme amacı doğrultusunda önerilmektedir .
Son olarak , geçit bekçisi niteliğindeki teşebbüslerin tespit edilerek , bunların kaçınmakla yükümlü oldukları davranışların öncül ( ex-ante ) bir yasal düzenlemeyle belirlenmesi ve olası krizlerin önlenmesinin çözüm olabileceği belirtilmektedir . Bu kapsamda Ön Rapor ’ da , geçit bekçisi niteliğindeki teşebbüslerin yapacakları bütün birleşme / devralma işlemlerinin Kurum ’ a bildirilmesi yükümlülüğü de öngörülmektedir .
Son olarak , e-ticaret sektöründeki rekabet hukuku uygulamalarına ışık tutması bakımından , Türkiye ’ de ve dünyada sektöre ilişkin rekabet otoritelerince alınmış başlıca kararlara aşağıda yer verilmektedir .
i . Dikey Kısıtlamalara İlişkin Olarak Alınan Önemli
Kararlar - 2010 yılında Rekabet Kurulu , Yatsan ’ ın Tempur markalı ürünlerin internet üzerinden satışını tümüyle yasakladığını tespit ederek eylemin sonlandırılması için görüş gönderilmesine ve soruşturma açılmamasına karar vermiştir 14 .
- 2018 yılında Kurul , Sony ’ nin , online satış kanallarında
14
Rekabet Kurulu ’ nun 23.09.2010 tarih ve 10-60 / 1251-469 sayılı kararı
15
Rekabet Kurulu ’ nun 22.11.2018 tarih ve 18-44 / 703-345 sayılı kararı
16
ABAD ’ ın 06.12.2017 tarih ve C-230 / 16 sayılı kararı
( platformlar veya bayilerin siteleri ) bulunan fiyatları takip etmesi , tavsiye fiyatlara uyulmaması halinde yaptırım uygulaması gibi uygulamaları nedeniyle idari para cezasına hükmetmiştir 15 .
- Avrupa Birliği Adalet Divanı ( ABAD ) 2017 yılındaki kararında , lüks imajının korunması amacıyla seçici dağıtım sisteminde yer alan yetkili satıcılar tarafından , yetkisiz üçüncü kişilerin online platformlardan yaptıkları satışlara yasak getirilmesinin rekabet hukuku açısından uygun olduğunu belirtmiş ve yaptırım uygulamamıştır 16 .
- Fransa rekabet otoritesi 2008 yılında aldığı kararda , Pierre Fabre ’ ın seçici dağıtım sözleşmelerinin internet üzerinden her türlü satışı yasaklamasının rekabeti kısıtlayıcı nitelik taşıdığına hükmetmiş 17 olup , bu kararın temyiz aşamasında Paris Temyiz Mahkemesi ’ nin yönelttiği sorular çerçevesinde ABAD , amacı yönünden rekabete aykırı anlaşmalar kategorisine , internet satışlarını yasaklayan dikey anlaşmaları da dâhil etmiştir 18 .
- 2017 yılındaki BSH kararında 19 Rekabet Kurulu , BSH ’ ye ait olan Bosch markalı elektronik ev aleti bayiliklerine ilişkin “ Marka Münhasır Bayilik Sözleşmesi ” nde yer alan , BSH ’ nin izni olmaksızın bayilerin internetten satış yapamayacağı yönündeki hükümleri pasif satış yasağı niteliğinde görerek şirkete uyarı yazısı göndermiştir .
17
Autorite de la Concurrence ’ nin 29.10.2008 tarih ve 08-D-25 sayılı kararı
18
ABAD ’ ın 13.10.2011 tarih ve C-439 / 09 sayılı kararı
19
Rekabet Kurulu ’ nun 22.08.2017 tarih 17-27 / 454-195 sayılı kararı