INmagazine Sayı 18 - Page 24

KRİZ Görsel www.freepik.com sitesinden alınmıştır. 22 manın sonuçlarını göz önünde bulundurursak içinde bulunduğumuz kriz döneminin suistimalciler için nasıl fırsatlar yaratabileceğini kolaylıkla tahmin edebiliriz. Strateji Değişiklikleri Yaşanan derin kriz ve gelir kayıpları, şirketlere COVID-19 döneminde ve sonrasında nasıl iş yapacaklarını düşündürüyor. Yeni iş yapma şekilleri, bazı şirketler için önemsiz seviyede kalırken bazıları içinse radikal ve stratejik değişiklikleri tetikleyecek. Stratejik değişim ise kuvvetle muhtemel şirketlerin süreçlerinde ve iç kontrol sistemlerinde birçok değişime neden olacaktır. Eğer süreçler ve iç kontrol sistemi, yeni iş yapma şekillerine uygun biçimde tasarlanarak veya revize edilerek strateji ile uyumlu hâle getirilmezse yine suistimalciler için eşsiz fırsatlar ortaya çıkabilir. Örneğin; Airbnb yönetimi, 2020 cirosunun 2019 yılının yarısından dahi daha az olacağını görmesi, seyahat kısıtlaması ve daha da önemlisi seyahat başladığında nasıl bir ortamda yapılacağını tahmin edememesi nedeniyle toplam 7.500 çalışanının %25’ini işten çıkarma ve işlerinde çok önemli stratejik değişiklikler yapma kararı aldı. Veya bazı restoranlarda sosyal mesafenin korunması ve virüs riskinin azaltılması için özel camlı bölümlerde müşteriye hizmet edilmesi veya masalarda müşterilerin arasına şeffaf bloklar konulması gibi yaratıcı çözümler üretildiği görülüyor. Değişimin olduğu şirket ister Airbnb gibi büyük ölçekli olsun isterse küçük ölçekli bir restoran, stratejik değişiklikler süreçlerde ve iç kontrollerde yapılandırılmazsa suistimallere karşı kırılganlık artabilir. 1930’lu yıllardaki büyük buhranda işsizlik oranı 3 yaklaşık %25 olan Amerika’da, Nisan 2020 döneminde 4 resmi veriler %14,7’yi gösterirken resmi olmayan verilere göre işsizlik oranı %20’dir. Kriz Dönemlerinde Değişen İnsan Davranışları ACFE, iki yılda bir yaptığı araştırmada suistimal vakalarındaki suistimalciler tarafından sergilenen davranışsal kırmızı bayrakları inceliyor. 2020 raporunda vakaların %42’sinde “gelirin üzerinde yaşam tarzı”, %26’sında ise “finansal zorluklar” en önemli kırmızı bayraklar olarak belirlenmiş. Ayrıca suistimalcilerin %61’i suçlarını işlerken mali sıkıntı belirtileri gösterirken, %30’u suçu işlerken işleri ve tazminatları konusunda endişe taşıyor. 5 Bu kriz ile hem şirketlerin hem de bireylerin gelir seviyelerinin düşeceği kesin. 1930’lu yıllardaki büyük buhranda işsizlik oranı yaklaşık %25 olan Amerika’da, Nisan 2020 döneminde resmi veriler %14,7’yi gösterirken resmi olmayan verilere göre işsizlik oranı %20’dir. Türkiye’de Mart ayında açıklanan resmi işsizlik oranı %13,7 6 ancak resmi olmayan verilere göre bu oranın daha yüksek olduğu bilinen bir gerçek. İşini kaybetmeyen çalışanların maaşlarının da krizin uzun sürmesi durumunda şirketlerin yaşadığı ekonomik zorluklardan dolayı düşmesi olası. Rekor seviyede artan işsizlik ve iş hayatının ne zaman normale döneceğine ilişkin belirsizlik, suistimal yapma baskısını oldukça yükseltecek ve daha önce yapılması uygun görülmeyen davranışların rasyonelleştirilmesi kolaylaşacaktır. Bunun yanında gelir seviyesi üzerinde yaşama arzusu ve hırsı taşıyan açgözlü suistimalciler ise azalan gelirlerini kabullenmeyecek ve artan suistimal fırsatlarını değerlendirecektir. Teknoloji ve Siber Güvenlik Özellikle evden çalışma modeline hızlı geçişle, teknolojik alt yapısı yeterli olmayan veya siber güvenlik riski taşıyan şirketlerde veri hırsızlığı artabilir. 3 https://www.thebalance.com/unemployment-rate-by-year-3305506 4 https://www.bbc.com/news/business-52591262 5 https://www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/covid19/Importance%20 of%20Anti-Fraud%20Efforts%20Document.pdf 6 https://www.aa.com.tr/tr/ekonomi/issizlik-rakamlari-aciklandi/1772668