INmagazine Sayı 18 - Page 20

HUKUK Görsel www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır. Yolsuzluğa karşı hassas alanlardan birisi de ilaç tedarik zincirleridir. Covid-19’un yaratmış olduğu korku, bazı kimseler tarafından kişisel kazanç sağlamak amacıyla kullanılarak suistimal edilebilmektedir. Ayrıca karantina gereklilikleri nedeniyle yetkililerin tedarik zincirlerini fiziksel olarak incelemeleri, eczaneleri ve halk sağlığı merkezlerini ziyaret etmeleri veya ayrıntılı araştırmalar yapmaları da zorlaşmaktadır. Benzer şekilde maliye müfettişleri, vergi memurları ve diğer finansal gözetim memurları da kamusal kaynakların ödenmesinde ve doğru dağılımını saptamada zorluk çekebilmektedir. Kolluk kuvvetleri, vatandaşların yardım taleplerini önceliklendirdiklerinden suç ve yolsuzluk davalarının geri plana atılmasıyla da karşı karşıya kalınabilecektir. 18 şirketi hükümete yüz maskesi sağlamak için kamusal bir ihaleyi kazandıktan sonra bu durumu şüpheli bulan kamu ihale kurumu teklifi iptal etmiştir ve şimdi konu üzerinde olası yolsuzluk girişimi için araştırmalar yürütülmektedir. Benzer şekilde, Sırbistan Cumhurbaşkanı, Avrupa pazarında bulunan vantilatör eksikliğinden dolayı bazı ürünleri “gri pazar”dan satın almak zorunda kaldıklarını açıkça dile getirmiştir. 2 Dolayısıyla, pandemi dönemlerinde yolsuzluk risklerini artıran acil durum tedarik ihtiyacı, gri piyasalarda sahte tıbbi üretim ve yüksek fiyat sunumları ile kendini göstermektedir. Yolsuzluğa karşı hassas alanlardan birisi de ilaç tedarik zincirleridir. Covid-19’un yaratmış olduğu korku, bazı kimseler tarafından kişisel kazanç sağlamak amacıyla kullanılarak suistimal edilebilmektedir. Örneğin, sıtma ilaçlarının her yıl dünya çapında 450.000 ölümü önleyebileceği tahmin edilmekte olduğundan sahte sıtma ilaçlarını Covid-19 krizinde üretme teşviki çok daha büyük olmaktadır. Dolayısıyla ilaç endüstrisine, Covid-19 ile mücadelede büyük sorumluluk düşmektedir. Tıbbi tedarik zincirleri, Covid-19 yayıldıkça yolsuzlukla ilgili bir başka endişe olan kamusal ödemelerin denetimi hususunu da ortaya çıkaracaktır. Etkili bir hesap verebilirlik ve gözetim sağlamak yüksek mali bütçeler de oluştukça daha da zorlanabilecektir. 2 https://idfi.ge/en/pandemics_and_corruption_risks Tüm bu yolsuzluk riskleri doğrultusunda, Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu (GRECO), 21 Nisan 2020’de bir kılavuz yayımlamıştır. Bu kılavuz, elli üye ülkenin olağanüstü durumlarda takip edilebileceği Covid-19 salgını dolayısıyla sağlık ve kamu alanlarında maruz kalınabilecek muhtemel rüşvet, kamusal görevleri kötüye kullanma, dolandırıcılık ve hukuka aykırı tedarik gibi yolsuzlukları önlemeyi amaçlayan kuralları içermektedir. Üyelerinin yolsuzlukla mücadele standartlarına uyumlarını izleyerek yolsuzlukla mücadele kapasitelerini geliştirmeyi amaçlayan bir Avrupa Konseyi organı olan GRECO, üye devletlerin ulusal hukuk sistemlerindeki yolsuzlukla mücadele politikalarındaki eksiklikleri tespit etmelerine yardımcı olarak gerekli yasal, kurumsal ve pratik reformları teşvik etmektedir. GRECO başkanı Marin Mrčela tarafından yayımlanan kılavuzda, COVID-19 salgınının özellikle de tıbbi malzemelerin acil ihtiyacındaki artış ve tedarik kuralları, tıbbi tesisler ve sağlık personeli bakımından dünya genelinde yolsuzluk risklerini arttırmış olduğu belirtilmiştir. Bu bağlamda en çok karşılaşılan yolsuzluk vakaları aşağıdaki gibidir: • Kamu hizmetlerinin hızlandırılmasına yönelik kolaylaştırma ödemeleri ve/veya rüşvetler, • Sosyal yardım ödemelerinden faydalanma şartlarını karşılamak amacıyla yapılan evrakta sahtecilik, ürün sertifikasyon gerekliliklerinin yerine getirilmemesi, • Alternatif tedarik zincirlerinin belgelendirilmemesi, • Bağışlar, • Çalışanların bireysel suistimalleri.