INmagazine Sayı 15 | Page 44

İŞ DÜNYASI Kadın Erkek Eşitsizliği Yazı: Dr. Bahar Karacar 42 Dünyada cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği oranının yüzde 22 seviyesinde olduğu düşünülüyor. Doğrudan ayrımcılık, kadınların emeğine daha az değer verilmesi, işgücü piyasasında ayrışma, gelenekler ve kalıplaşmış önyargılar, çocuklara bakma sorumluluğunun büyük ölçüde kadınlar tarafından üstlenilmesi gibi çeşitli toplumsal cinsiyetçi nedenler, cinsi- yete dayalı ücret farkının sebepleri arasında gösteriyor. B ir çok şirketin etik kodlarına baktığınız za- man çeşitlilik ve eşitlik üzerine bir çok etik ilkenin üzerinde özellikle durulduğunu fark ederseniz. Genel olarak da etik kodlarının hepsinde kadın erkek eşitliğinin sağlanması konusun- da güzel ve süslü cümleler yer alır. Eşitliğin sağlanması konusunda en önemli durumlardan biri de kadın erkek çalışanların yaptıkları eşit işler için eşit maaşlar alması akla ilk gelen sorunlardan biridir. Fakat bu kadar üze- rinde durulmasına rağmen kadın ve erkekler için ücret eşitliği konusunda istatistikler bu genel çabanın olduk- ça gerisinde olduğunu kanıtlamaktadır. Kadın ve erkek çalışanlar tarafından alınan maaşlar arasındaki ortalama saatlik yüzde fark; cinsiyete dayalı ücret eşitsizliği olarak adlandırılmaktadır. Bu tür bir Görsel www.shutterstock.com sitesinden alınmıştır. eşitsizlik hemen hemen dünyanın bütün ülkelerinde hatta çoğu zaman gelişmişlik parametrelerinden kıs- men bağımsız olarak görülmektedir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) 2014’de yaptığı araş- tırmanın verilerine göre Avrupa Birliği üyeleri ve diğer 35 ülkede; tam zamanlı erkek çalışanlara kadın çalışan- lara göre %13,8 daha fazla maaş verilmektedir. Bu ülke- ler arasında ücret eşitsizliği aralığının en düşük olduğu (yani eşitsizliğin en az olduğu) ülke Romanya (%1,5) olurken bu açığın en geniş olduğu ülke (eşitsizliğin en fazla olduğu) Güney Kore (%34,6) oldu. Güney Kore’yi %25 ile Japonya izlerken Estonya %24 ile eşitsizlik sı- ralamasında üçüncü sırada yer alıyor. Sadece bu veri bile ekonomik gelişmiş düzeyi ile cinsiyete dayalı ücret eşitsizliğinin bağlantılı olmadığını bize göstermeye ye- tiyor.