Industrija 4.0 - Specijalno izdanje Internet ogledala SPECIJAL INDUSTRIJA 4.0 | Page 45

rastućom potrebom za trenutnim pri- stupom podacima i alatima za pro- duktivnost nezavisno od toga gde se nalaze i uređaja koji koriste. Kao rezultat, podacima se sada u- pravlja kao asetima, analitičke plat- forme dobijaju na važnosti i prirod- no je da se zapitamo šta je sledeći ko- rak u poslovnoj analitici. Odogovor je – adaptivna inteligencija. Adaptivna inteligencija je evolucija poslovne analitike i komplementarna je sa veštačkom inteligencijom.   Važno je napomenuti da je adap- tivna inteligencija presek ljudskog odlučivanja i automatizacije mašina. Iako mašine mogu da prihvate i o- brade više podataka u jednoj sekundi nego što čovek može za deset godina, a automatizacija značajno pojedno- stavljuje računske procese koji se ponavljaju, ljudsko rezonovanje ne možemo zameniti. Sposobnost da se razumeju i prilagođavaju analitički mo- deli i podaci za treniranje modela, ispra- ISpecijalno izdanje :: Industrija 4 . 0