HR viesti 1/2022 | Page 40

ILMOITUS
KUVA : LUOTAIN CONSULTING OY
Luotain Consulting Oy : n johdon ja työyhteisöjen valmentaja Pauliina Vallin asiakastyössä .

KEHITÄ HENKILÖSTÖN OSAAMISTA OSAAMISKARTOITUKSEN POHJALTA

TEKSTI : MERJA MAUKONEN
Osaamiskartoitus tuottaa havainnollista tietoa organisaation osaamistarpeista ja kehittämiskohteista . Kartoituksen pohjalta suunnitellut työnohjaus- , valmennus- ja muut asiantuntijapalvelut auttavat kehittämään henkilöstön osaamista vastaamaan organisaation strategiaa .
Uuden strategian tuominen osaksi organisaation toimintaa vaatii esihenkilöiltä osaavaa muutosjohtamista ja henkilöstöltä uusien taitojen omaksumista . Strategiset muutokset luovat organisaatioon uudenlaisia osaamistarpeita .
” Uuden strategiamme myötä halusimme selvittää , millaista henkilöstömme nykyinen osaaminen on ja millaista osaamista tarvitsemme tulevaisuudessa henkilökohtaisella tasolla , palvelu aluetasolla ja organisaatiotasolla ”, sanoo OAJ : n kehitys johtaja Jari Cavernelis .
OAJ : ssa osaamista , osaamistarpeita ja mahdollisia osaamisvajeita lähdettiin selvittämään osaamiskartoituksella syksyllä 2021 . Kartoituksen tulokset saatiin käyttöön jo joulukuussa .
Osaamiskartoitus on työkalu , jolla selvitetään vastaako henkilöstön osaaminen organisaation strategisia tarpeita . Kartoituksen tavoitteena on auttaa organisaatiota menestymään tunnistamalla henkilöstön tiedot , taidot , asenteet ja motivaatiotekijät .
Parasta mahdollista palvelua kahden asiantuntijayrityksen yhteistyönä OAJ valitsi osaamiskartoituksen yhteistyökumppaneiksi Luotain Consulting Oy : n ja C & Q Systems Oy : n . Kahden asiantuntijayrityksen yhteistyönä tuottamassa palvelussa yhdistyvät C & Q Systemsin vahva ohjelmisto-osaaminen ja Luotaimen vankka asiantuntemus työelämän kehittämisessä .
Luotaimen toimitusjohtaja Pia Vilanen ja C & Q Systemsin toimitusjohtaja Taina Hanhinen aloittivat yhteistyön vuonna 2021 . Saumattoman yhteistyön tavoitteena on tarjota asiakkaille parasta mahdollista palvelua .
C & Q Systems tuottaa laajasti ohjelmistoja työelämän ja henkilöstöhallinnon tarpeisiin . C & Q Osaamiskartoitus on selainpohjaisella ohjelmistolla tehtävä ja organisaation tarpeiden mukaisesti räätälöity työkalu henkilöstön osaamisen kartoittamiseen . Ohjelmistolla voidaan toteuttaa myös mm . organisaation muutosvalmiuden mittauksia .
40 HR viesti 1 / 2022