HELIOS_jesen_2020 - Page 17

Krok 4 .: ošetrenie kože v okolí nefrostómie
Nezabúdajme na skutočnosť , že nefrostómia je vstupnou bránou infekcie do tela pacienta a aj pri dodržaní všetkých režimových opatrení môže vzniknúť močová infekcia . V malom množstve môže moč obtekať okolo nefrostómie a tým sa následne irituje koža v priestore okolo stehov , čo niekedy pacient vníma ako diskomfort . Preto pri ošetrovaní venujeme zvýšenú pozornosť miestu invazívneho vstupu .
Používame dezinfekčné spreje , ktoré kúpite v lekárni , v prípade pozitívnej alergickej anamnézy sa poraďte s lekárnikom .
Čistiace rúška Comfeel použijeme na dokonalé očistenie kože od zvyškov lepiaceho materiálu . Zároveň dôkladne skontrolujeme miesta pod stomickou pomôckou , všímame si stav kože , prípadné známky iritácie ( podráždenie pokožky ). Finálne ošetrenie nefrostómie ochranným prostriedkom : na suchú očistenú kožu aplikujeme Ochranný film Prep , ktorý chráni kožu pred močovými výlučkami a zabraňuje iritácii vytvorením ochranného voduodpudzujúceho filmu .
Krok 5 .: Nalepenie jednodielneho urostomického vrecka sensura .
Odstránenie ochrannej fólie je nutné urobiť tesne pred nalepením vrecka . Palcom si prichytíme výčnelok na pomôcke a ťahom druhej ruky odstránime fóliu . Dbáme , aby bol výpustný ventil vrecka v uzavretej pozícii . Je potrebné sa ubezpečiť , že pokožka v okolí nefrostómie je suchá . Cez vystrihnutý otvor zasunieme nefrostómiu do bočných strán vrecka . Centrovaním vrecka s nefrostómiou hľadáme správnu vyhovujúcu polohu z hľadiska prítomnosti stehov a správneho gravitačného spádu pri odtekaní moču . Pritláčame lepiaci materiál o kožu obidvoma rukami , dbáme o správne priľnutie a uhládzame prstami aspoň 30 sekúnd .
Krok 6 .: Záverečná vizuálna kontrola správne nalepenej pomôcky
Správne nalepenie stomickej pomôcky je základom na jej bezpečné bezproblémové celodenné používanie . Tým môžeme pacientovi poskytnúť želaný komfort počas dňa aj noci a tým aj zvýšiť kvalitu jeho života . Obrázok prezentuje denný variant ošetrenia nefrostómie jednodielným urostomickým systémom SenSura . V periodických intervaloch sa moč z vrecka vypúšťa ( 2 / 3 maximálneho objemu vrecka ). Absencia odvodnej drenážnej hadičky a zberného vaku povzbudzuje pacienta a umožňuje rozvoj sebaobsluhy . Tiež eliminuje možnosť vytrhnutia nefrostómie pri bežných denných aktivitách . Miera samostatnosti a mobility u pacienta stúpa a je viditeľná v podobe zosilnenia záujmu o spoločenské kontakty a vytvárania vnútorného pocitu pohody .
Nočný variant je realizovaný štandardným postupom – spojením konektora drenážnej hadičky na nočnú drenážnu súpravu . Je nutné nezabudnúť využiť aj silikónový konektor výpustného ventilu vrecka , ktorého funkcia zabráni samovoľnému okvapkávaniu moču počas denného variantu .
Režimové opatrenia a rady po implantácii nefrostómie
Základnou podmienkou správneho fungovania nefrostómie je dodržiavanie optimálneho pitného režimu . Ide minimálne o 2,5 l tekutín denne , pokiaľ nie ste limitovaní regulovaným pitným režimom od kardiológa alebo nefrológa . O dostatočnom príjme tekutín nás informuje aj farba moču . Svetlá jantárovožltá farba svedčí o dostatočnom príjme , naopak , tmavá farba moču s prímesami upozorňuje , že ste pili málo . Sledujte si príjem a výdaj tekutín . Kontrolujte lokálne známky infekcie na koži . Sledujte príznaky celkovej infekcie ( horúčku , triašku ). Dodržiavajte osobnú hygienu . Nekúpte sa , vhodné je sprchovanie . Predpokladom vysokej úrovne starostlivosti je čistota osobnej bielizne , posteľnej bielizne a prostredia pacienta . Dôležitá je hygiena a čistota rúk pri manipulácii s nefrostómiou a so zberným zariadením na moč . Pri vypúšťaní moču nesmie dôjsť ku kontaktu výpustného ventilu s nesterilným prostredím ( napr . podlaha , znečistená nádoba na vypúšťanie ...). Nefrostómiu a celý drenážny systém je potrebné chrániť pred nárazom a vytiahnutím správnou fixáciou . Pri podozrení z nefunkčnosti , nepriechodnosti či upchatia nefrostómie alebo zakalenia moču krvou je nutné prioritne zvýšiť pitný režim . Niekedy sa môže stať , že nefrostómia nefunguje napriek vašej opatrnosti . V týchto prípadoch treba vyhľadať lekársku pomoc . Vytrhnutie nefrostómie je nutné riešiť znovuzavedením a to čo najskôr , neodkladajte to ! Zastavenie odtoku moču z nefrostómie je spojené s bolesťou v tejto oblasti , preto v prípade bolesti pravdepodobne došlo k upchatiu alebo povytiahnutiu nefrostómie . Potrebné je korigovať polohu nefrostómie pod RTG kontrolou alebo pri upchatí zrealizovať prepláchnutie nefrostómie . Nezabúdajte na pravidelné výmeny nefrostómie , frekvencia výmeny je raz za 3 mesiace . V prípade komplikácií je frekvencia výmeny modifikovaná podľa vášho aktuálneho zdravotného stavu . Bc . Adriana Vyletelová ,
Urologická klinika FNsP F . D . Roosevelta , Banská Bystrica
Helios / Jeseň 2020 17