HELIOS_jesen_2020 | Page 26

HISTÓRIA BRATISLAVY

Manderlák a kaviareň Grand

Príspevky od našich čitateľov

Pressburg a či Prešporok , Pozsonyi a či Bratislava . Kaviarne metropoly Slovenska boli oddávna jeho historickou súčasťou . Carlton , Savoy , Štefánka , Luxor , Palace , Múzeumka , Berlinka , Krym , Metropol a mnohé ďalšie . Medzi najznámejšie kaviarne v Bratislave patrila nesporne aj kaviareň Grand . Priam v centre mesta na hlavnej križovatke dodnes stojí vysoká budova zvaná Manderlák . Svojho času najvyšší objekt Bratislavy . No a práve tu v Manderláku na prvom poschodí bolo sídlo tejto kaviarne .

Manderlák – mrakodrap Bratislavy
Kaviareň Grand bola zriadená v druhej polovici tridsiatych rokov minulého storočia . Bola umiestnená v najvyššej budove Bratislavy – v Manderláku . Mal 11 poschodí a výšku 45 metrov . Na vtedajšie časy niečo neobvyklé , mimoriadne . Na dnešnom Námestí SNP bolo pôvodne v jeho dolnej časti Trhové námestie . Priestor až po Laurinskú bránu sa používal ako Obilný trh , neskôr Hydinový trh , ale predávali tam aj zeleninu . Chodievali sem aj „ tecinky “ zo Záhoria , predávajúce v putniach vynikajúcu kyslú kapustu a kvasáky . Spomínam si , že som sem chodieval na nákupy ako chlapec s mamou . Ešte dnes mi v ušiach znejú slová Záhoráčok : „ Ná , paničko , okoštujte a dajte aj chvapečkovi !“ V strede priestranstva stál barokový stĺp svätého Floriána z roku 1732 . Od roku 1938 stojí táto zaujímavá sochárska kompozícia pred Blumentálskym kostolom . Na Trhovom námestí stála pôvodne aj budova , v ktorej bol výčap pálenky zo Slubekovho liehovaru . A práve na tomto mieste postavil v rokoch 1933 – 1934 bratislavský veľkomäsiar a údenár Rudolf Manderla prvý bratislavský „ mrakodrap “. Pre obyvateľov Bratislavy sa postupne vžil názov „ Manderlák “. Sám majiteľ sa inšpiroval výškovými budovami pri svojej návšteve svetoznámych chicagských jatiek . Objekt , na tie časy takej veľkolepej budovy u nás , projektovali Christian Ludwig a Ernest Spitzer . Nad budovou sa dlhé roky skvel vo výške ďalšieho poschodia obrovský nápis „ MANDERLA “. Zo strany dnešného Námestia SNP aj zo strany križovatky Štúrovej ulice a Kamenného námestia . Neviem , kedy a prečo ho demontovali , ale už tam nie je .
Začali sa rozpory s mestom pre situovanie budovy . Parcela totiž zasahovala do námestia a tým zhoršovala dopravnú situáciu na frekventovanej križovatke . Vtedy sa problém vyriešil zriadením podchodu na prízemí stavby , ktorý ešte v osemdesiatych rokoch rozšírili . Manderlák stojí dodnes . Často sme boli svedkami rôznych dopravných kolízií električiek aj áut pred ním . A čo dnes , keď hustota premávky sa vôbec nedá porovnať s obdobím minulého storočia ? V Manderláku boli luxusné nadštandardné byty . Bývali v nich väčšinou zámožnejšie rodiny - lekári , profesori , právnici , ale aj umelci . Niekoľko rokov tam býval herec a humorista Milan Lasica s matkou . No a dlhé roky , až do svojej náhlej smrti , jeden z najpopulárnejších bratislavských hercov komikov František Dibarbora . Osobne si myslím , že bolo a je to veľmi rušné miesto , takže bývať tam by som ani veľmi nechcel .
Kaviareň Grand
Kaviareň Grand , či ľudovo prezývaná Grandka , bola zriadená na prvom poschodí Manderláku . Vchod bol z podchodu prudkými točitými schodmi nahor . Hneď za posledným schodíkom
26 Helios / Jeseň 2020