HELIOS_jesen_2020 | Page 25

Vynovené priestory onkologického stacionáru Svet zdravia Nemocnica Topoľčany a . s .
Kolektív sestier onkologického stacionáru dostal to , čo mu patrí ". V ňom okrem iného požiadal všetkých prednostov , primárov a kolegov z chirurgických pracovísk , aby pomohli zlepšiť súčasnú stagnujúcu starostlivosť o pacientov - stomikov . Po výbornom obede a dobrotách z kuchyne stomikov sprítomní debatovali , spievali a dokonca aj tancovali pri hudbe a speve Ľubky Hroncovej a dievčat . Deň ubehol veľmi príjemne a už teraz sa členovia tešia na nové stretnutia .
• dňa 24 . júna sa stretlo „ zdravé jadro “ košického ilCo klubu . Za krásneho počasia , v dobrej nálade , družnej debate a pri chutnom jedle tu strávili nádherný deň . Medzi stomikov zavítala aj stomická sestra Žaneta Janitorová z 1 . chirurgickej kliniky UN Košice .
• V máji ukončila svoju pracovnú činnosť v stomickej ambulancii v Detskej fakultnej nemocnici v Bratislave Mgr . Zuzka Kováčová , ktorá sa dlhé roky starala o detských , ba aj tých najmenších stomických pacientov – bábätká . Práca , ktorú odviedla pre deti a ich rodičov , je neoceniteľná ! Zuzka sa
pravidelne zúčastňovala aj na edukačných akciách Colplast Ostomy Forum , kde pomáhala svojimi nápadmi prispievať k invenciám stomických pomôcok a zlepšovať spôsoby edukácie , ale aj kvalitu života stomickým pacientom . V mene našom , ale aj všetkých stomikov Zuzke veľmi pekne ďakujeme ! Zároveň nás teší , že Zuzka zostáva naďalej externou spolupracovníčkou časopisu Helios , a tak sa môžeme tešiť na jej ďalšie skvelé príspevky .
• topoľčianska nemocnica komplexne vynovila svoj onkologický stacionár . Od roku 1989 pracuje v onkologickej ambulancii sestra Mária Michnová . Za ten čas sa sťahovala z priestoru do priestoru niekoľkokrát . Vždy so starým nábytkom , starými lôžkami , starými infúznymi stojanmi . Konečne je to minulosť . Od júla sa môže nemocnica pochváliť vynoveným interiérom onkologického stacionára , ktorý slúži onkologickým pacientom na podávanie cytostatickej alebo podpornej liečby . Miestnosť bola kompletne zrekonštruovaná . Vymenilo sa stropné obloženie , prerobilo sa elektrické vedenie , namontovali nové svietidlá a steny dostali novú fasádu . Vďaka žltej farbe a tapete s narcisom pôsobí miestnosť omnoho veselšie . Nábytok je úplne nový , ale najdôležitejšie je to , že staré ležadlá boli kompletne vymenené za nové polohovateľné kreslá . Pacienti počas dlhých liečebných kúr môžu zmeniť svoju polohu tak , aby netrpela chrbtica a netŕpli nohy . Aby bola myseľ pacientov odvrátená od tečúcich infúzií , majú možnosť sledovať televízny program . V mene všetkých pacientov , ktorí prichádzajú na uvedené pracovisko , vyslovujeme veľké „ ďakujeme “ tým , ktorí sa pričinili o jeho skrášlenie .
• dňa 5 . augusta sa konalo v Martine zasadnutie Rady združenia sloVilCo , ktoré viedol jeho prezident Ing . Pavol Húserka za prítomnosti funkcionárov a zástupcov jednotlivých ILCO klubov . Preberanými témami bolo vyhodnotenie medzinárodnej akcie Stomacyklotour Slovakia 2020 a ďalšie aktivity , ktoré plánuje SLOVILCO uskutočniť v roku 2021 .
Spracovala MáRiA MiCHNoVá , Svet zdravia , Nemocnica Topoľčany , a . s ., a AdRiANA ŠAtKoVá , Coloplast
Členovia ILCO klubu Košice na júnovom stretnutí .
Predseda ilco klubu Košice Ján Šebík druhý sprava
Helios / Jeseň 2020 25