Gorski reševalec_2 - Page 6

INTERVJU Torej je zelo pomembno, da se pilot zaveda, kako pomanjkljivosti reševanja z helikopterjem. Najgloblje pa se je te problematike, že pred ?asom, dotaknil Herrazli?ni dejavniki vplivajo na reševanje? mann Geiger v svoji knjigi Ledeniški pilot. Kot ?lovek Razumeti moramo motivacijo ostalih ?lanov se zavedam potrebe, da se nudi pomo? znotraj ‘’zlate posadke helikopterja, kot tudi vseh drugih ure’’ (?e ponesre?encu nudimo medicinsko oskrbo reševalcev. Delovati moramo pozitivno, pa tudi znotraj ene ure po poškodbi). Tudi sam se lahko znajprofesion ?????6V&??&?&?V??R6?V??g?f?FV?bF??6?GV6????F?&B&?6? [?V?V?F?ZV?&?7F???F???ZR?F??H?GfR?GVF???V??G'Vv????&?&bF??6RGVF??fVF??F????&?FR?W?G&V&??W?ZFWfF?6??F?????[???7F?????????????Vv?F?f?&???V???FW&?????&&R?&?&\ZWf??R`????R??F??R??G&V&???R?&f?F?GVF????B?v?"?v?&??F?6R??fF????[?R?6?V?R?&?&?V?&??76?Vv&\ZWf?6?F??6R?\H????6??b&\ZWf???F?? H?R&??7F?H?6??GVF??V?F?G'Vr?G&V&?f????H??W???F?G&WF?RF\[?f??7F?R7F???R?v?&??bv?&???V???FW&??????R?R??V?&???Fg6??H??RF?5F???[??R&?V?V??F\[?f??7B?6?W??&\ZWf??F????"?R??W&?V???F??H??R2?????Fv?f?&??7F??????&?b???6?????"GfVv??R??7F?? [??f?V??P????7Ff?V?Rg6R&\ZWf??RV??R?F??&?b&??W'Rƒ6?&??&\ZWf???FR?R'WF??6????v???W7&\H?R2?V???FW&?V???[??R??v??7F?? H??????6F?R???R&?F?FF???w&?[??6V&RƒG'Vv?????&\ZWf????R??ƒ??6?&??'WF??6????v????F??R?GVF?f???H?????F?6???R?V????V?&??v?&?Rg6??H?G'VvH?????V??7Ff?V?ZR&\ZWf??P?6R????7&Wg,[?Rb?V????&????WFV?Vv???VrFVvGR?R6?V????&?F??F?????&f???V??f?6???? H?W7GfV????&??V??&?&\ZWf??P??RfVF??b?w&? H???f\Z?? [??f?V??R???&V?F?7FVv????v&\ZV?V??????Vv?fVv6??W??6?ƒ?7F?????6?VFV?\[?V??&??W7&\H???G'Vv?7G&???g6V??2???6W7Ff???V????&\ZWf??R?V?WF??7B?RF?&??&WGf?&?F???'&V?V????F?g'F???G?fW7F??b???F?f???fV?F"f&????F?f6?????bg6?V??B?2F?H? [?V???vF?G'VvV?R?`?&??W'R??[???7F??F?V?F?V?&?RF?G&V& ZRf\H???????????F?F?7f????G&V&?'&W??&WfV??VvGfVv???6R????7F?V?V??R?P?V?WF??7B?'WF??6?R???vR&\ZWf???R?'7F????'WF??6???v?VB????v?FRV&??R????l[?&?W7?6&???R?f??Z???&\ZWf?6????v?H?R?&FV???2Gf??Vv'fVv&\ZWf??`?v?&???&?????7f??Vv'fVv&\ZWf??bv?&?6R?P?7??????RfV?????fV?F"6R????6V&V?v??&???gF?6????b7????7?????6R???v??G'Vv??????6?&???6V&??&??FV?f???( 2?B??&VF?P???WFV??7F?F??V??v?H??g&V?V?6????v??Wb???6?????&VF?V??v?VGR??????V??????P?g?????B????VGFV?????R?G'Vv?7G&??6??6R????????R&????&???&f??H?????v?VFZ?&\ZWf??Rbv?&???B???C??f\H???FVv?Fv?f?&6V??F? [?Rb?Fv?f?'R?V???&V?Z??g&Z??V????F??&Z&?F?g&?V?6???&?fW6????V2?????( ?( ?V?GW????( ?( ??&f?F?FV????V????F?RW?&&?V???FW&?&?&\ZWf??Rbv?&??&?V??F???G&V?ZVv?????f?7F?V?ZVv&?f???&\ZWf??VvFV??b??v?( ?( ??W7&\H??GW'6??v?&?( ?( ??P?G"?F???????&VF???W???6?g6R&VF??7F??GVF???`??t?%4???&\ZWf?V0??fV??F?Rg6??&\ZWf??RG'VvH????ƒ6?6P???&????Z?? ZR?6V&V?&?&f?F????g6??&\ZWf??R6R??&?&?&f?F????V?FW&6V?6R27f????6F?? ZR?6V&V????&??&?&f???V???BFV??R&???&\ZWf??R??&?Z??v?&?????V???6???V???FW'6??6F????VF?6??6?V???G"?v?&??6V?? H?V?R?&f?ƒ?'6\[????&?&f????W"?Rg6?F?F?&???6???F??[??FWb??fW7F??6????WFVƒb?Vv????&??????R??&?f?g&???&?Z?Rv?&R?F&?&\Z?ƒ [??f?V??R?ƒFV??6??F&??'&W??ZR???H?V?&??GfVv??R?R?'7F???FW ??7F????fV?F"??&????&?F?H??Vv??V??6?v??R?G&?&?&?&fFW"&?\H?Wf??R??&V&?F??&?&?V??b6??&?F????H?????&???&??WF???WFWF????Vvƒ?Bg&??f?6?&V??7?6?&??7B H???fV??R`?FV??F&6???????&FV?V?RV??6?????R??f??V??P?g?fR?6WfVF6??&\ZWf??RW7\Z?????\H?ƒ???FV?&\ZWf??R???v'GR??G"?F????????FW ??7F????V??R6???G&?&??&?\H?ƒg6R??[??RFV?f?R?F???H?ƒ?V?RFV??f?????WƒG'VrG'VvV?R??f??V"&W2?V??v?H??&??W&??6?????v?W7\Z???&f?ƒ? [???R&????W7&\H?V?V2?'FWb??ZR&???????V?????WF?Z??R??f??WF??&\ZWf??P??B7F??H?Wf???H?????R6??2?&???6??&??&ƒ????R?F??R&\ZWf??b?&?W&???F??H?S?&????R [?R??H??&?&f?6WfVF?g6V???"??6?VF?6??f?FWF?R&?&fR?R&??W7\Z????fVFV????v??fVF???R&???f&???F?Z??Rg6????&W6????