Gorski reševalec_2 - Page 10

MEDNARODNO SODELOVANJE pne sama ob sili 20 – 25 kg. V raziskavo te vponke jih je prisililo dejstvo, da se je zgodilo kar nekaj nesre?, ko je helikopter ostal povezan s steno. Vozel »Tac« Njihova tehnika sloni na uporabi osebne opreme, ki jo imajo reševalci. Tako lahko delo poteka zelo hitro in na ta na?in lahko lažja in hitrejša ekipa prej pride do mesta nesre?a in z zelo malo opreme opravi najnujnejše na sidriš?u in pri ponesre?encu preden pride ekipa z nosili, vitlom in ostalo težjo opremo. PETZL »LEZARD« (KUŠ?AR ) Francozi so predstavili posebno sidriš?no vponko, ki se uporablja pri helikopterskem reševanju. Gre za prototip, ki je še vedno v fazi preizkušanja in se imenuje Petzl »Lezard«. Preizkušanje poteka v sodelovanju z omenjenim podjetjem in francosko žandarmerijo v Chamonix-u, ki se ukvarja z gorskim reševanjem. Gre za posebno vponko, ki ima mesta za vpetje v kljuko EMV, zanki za vpetje reševalca in zdravnika (ali drugega reševalca), za vpetje ponesre?enca in posebno zanko za vpetje v steno. Ta posebna zanka služi za vpetje reševalca in ponesre?enca v steni (sidriš?e, vrvna ograja…) njena nosilnost je 2000 kg. Ko reševalec vpne kljuko EMV v vponko, se ob morebitnem neizpetju varovalne zanke, le-ta iz- Vaja postaje DGRS TRŽI? - Plot - maj 2010 Foto: Vogelnik Vili 10 GORSKI reševalec Petzl »Lezard« SKUPNA ŠTABNA VAJA Petkova no? je bila namenjena skupni vaji vseh služb, ki so med tednom opravljale razli?ne naloge. Ena od vaj je bila v kanjonu reke v katerega je strmoglavilo osebno vozilo s štirimi potniki, druga vaja je potekala v steni, kjer se je poškodoval alpinist ter vaje v iskanju pogrešanih oseb za vodnike reševalnih ps ??B????Z?[H???[?[H^?K???K?qhZ?x?)??^?[???H?Z?H??[???H?[??H??ZZ?]?????[?[K???q#[???\?]??[?H?Z?H?H[?[Hqo??H?H?H??#ZB??[]?[?[?#[???qo?[??H[?Z???\??H??]?Z???]?[? ??H?[[?K??Y[??HZ[?[YH?^?[??[H??[?]H[?\?[??B?\??Z?]?[H??qhZ?K\[H??[Y[?K??^??Z?[??B????][?]?[?Z\?[KH?[??H??H?]q#Z[HX\??Z?Z??\??H?[?\?X???YH?H?qh[??qhY]?[????[?^?X?Z????