GM Business & Lifestyle #125 GM 125 PDF | Page 12

Liderstvo Liderstvo u vrloj budućnosti Da li je dosta kapitala… Ili kažete ne, hvala? Dobrica Stevanović, predavač na Adizes SEE Ledership Programu Preuzeto sa www.asee.biz K apitalizam kao društveni si- stem izrodio je zanat me- nadžera kakav danas zna- mo. Taj posao je evoluirao, kao i sam kapitalizam. Ne postoji jasna crta između istorijskih prekretnica i poznato je da je ropstvo opstalo u Americi sve do sredine 19. veka i da su se sukobili u tom trenutku vrlo zaostao robovlasnički i vrlo napredan kapitalistički društveni sistem.