GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 20

Istraživanje Stabilna „trojka“ za poslovnu klimu Poslovnu klimu 79% članova Američke privredne komore ocenjuje stabilnom ocenom tri, jedan je od zaključaka godišnjeg istraživanja članica AmChama o ključnim prioritetima za unapređenje poslovnog ambijenta u Srbiji, koje je predstavljeno na šestoj godišnjoj konferenciji „Šesto prola- zno vreme – otključavanje reformi?“. A mCham kompanije su već drugu godinu zaredom pri- metno optimističnije kada je reč o prognozama sopstvenog rasta - čak 73% njih očekuje rast poslovanja, dok 58% planira nova zapošljavanja u 2019. godini. Institucionalne re- forme su iz godine u godinu sve više u fokusu članova AmChama, kao i unapređenje vladavine prava, ka- paciteta državne uprave u primeni propisa, efikasnosti pravosuđa, kao i aktivnog javno-privatnog dijaloga u zakonodavnom procesu. AmCham članice četvrti put zare- dom smatraju da je „predvidivost promene i primene propisa“ najveći izazov za poslovanje (čak 51%), dok