GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 19

Šta nas čeka Nedavno ste se vratili sa Open- Worlda. Kakve utiske i saznanja nosite odatle? Oracle OpenWorld je godišnja smotra koja se svake godine održava u San Fran- cisku otprilike krajem oktobra. Ove godine je od 22. do 25. oktobra u Moscone centru u San Francisku održana konferencija koja je privukla blizu 60.000 posetilaca. Tu uvek dođe dosta korisnika, dosta partnera i naravno internog Oracle osoblja. Cloud servisi su već nekoliko godina glavna tema, ali je ovog puta posebna pažnja posvećene autonomnim ser- visima, autonomnoj bazi i generalno autonomous konceptu, jer je Oracle objedinio sva autonomous rešenja u jedan cloud sistem. Ideja nam je da autonomous režim ubacimo u svaku našu cloud aplikaciju. Šta on podrazumeva? Autonomno funkcionisanje servisa podrazumeva specifičnu primenu na- prednih algoritama koji omogućavaju lakše obavljanje određenih servisnih administrativnih zadataka na određenom delu tehnologije. Ako govorimo o da- tabase cloud servisu naravno da po- stoji panel za administraciju, ali ideja je da se naprave pametni algoritmi koji koriste inteligentna rešenja poput machine learninga i artificial inteligence alata koji su sposobni sami da detektuju gde je potrebno primeniti patch, da li je neka pretnja u vazduhu, i da urade self-healing. Tako da se administrativni teret sada jednostavno skida sa ramena administratora i ostavlja im se mnogo veći prostor za kreativni rad na tom istom sistemu. Tako da će biti posla za Oracle administratore. Autonomous je bio jedna od tema. Zatim – security. Dosta pažnje je posvećeno securityu i tome kako odbraniti cloud sisteme. Pitanje securitya za Oracle jeste važna tema, jer Oracle baza spada u jednu od najkozistentnijih i najsigurnijih baza. Gotovo da ne postiji veliko enterprise preduzeće širom sveta koje ne koristi Oracle sistem, a znate da i bitne agencije poput federalnih agencija, vlada itd, koriste Oracle sisteme upravo iz razloga što su bezbedni. Tako da je bilo za očekivati da se isti koncept koji je bio primenjivan u on-premise okruženju prebaci na cloud. Jako puno se investira u to da se obezbedi najveći nivo sigurnosti ali i zaštite privatnosti podataka u cloud sistemima. Bilo je dosta radionica, posebno u oblasti Java developmenta. Oracle je ovaj put uveo jednu posebnu sekciju – Workshop, gde su korisnici i posetioci mogli da isprobavaju raznorazne alate, tako da je bilo poprilično dinamično i zanimljivo. I dalje - cloud Koji su planovi vaše kancelarije za naredni period? Plan nam je da započete projekte nadogradimo, održavamo. Na prvom mestu, krovni ugovor nam daje ogro- mnu odgovornost da budemo tu, da budemo prisutni, tako da ćemo pre svega širiti svest o primeni informacionih tehnologija u Državnoj upravi, a to ide u korak sa strategijom koje Elektronska uprava, Kancelarija za IT i generalno naša Vlada imaju, tako da nam je to osnovni zadatak. Mi jesmo predstavnici stranih kompanija, ali živimo i radimo ovde, tako da nam je bitno da to spro- vodimo u delo. Takođe nam je u planu da sličan ova- kav ugovor potpišemo i u Crnoj Gori, pošto kancelarija posluje na teritoriji Srbije i Crne Gore, jer on stvarno donosi niz pogodnosti. U tehnološkom smislu, naš fokus će biti na primeni cloud rešenja. Naravno da pratimo strategiju koju je Oracle na globalnom nivou propisao, a to su autonomous sistemi, security u cloudu, međutim, nas će posebno interesovati prediktivna analiza, zatim poboljšanje poslovnih procesa, posebno u javnom sektoru, gde se digitalizacijom određenih sadržaja može poboljšati zadovoljstvo građana. Tako da su integracija i predi- ktivna analitika tehnološke oblasti koji- ma ćemo se mi baviti. Investiramo u nove ljude, proširujemo tim, dovodimo nove konsultante, stru- čnjake koji će biti u stanju da obezbede takve vrste radnih tokova. Okrećemo se značajno i komercijalnom sektoru, s obzirom da tu vidimo veliku priliku. Prilika najviše ima u finansijskom se- ktoru, ali i retail je vrlo zanimljiva oblast, zatim utility. Ima jako puno obla- sti. Oracle je kompanija koja posluje globalno, ali može svoja rešenja da sprovede i lokalno. Meni je zanimljivo kojom brzinom Oracle izvrši akviziciju nekog rešenja i pusti ga u promet. Bu- kvalno, kupio ga je juče, a sutra je na cenovniku ili u price listi. Tako da može da se desi, iako mi nemamo lokalne resurse za neko rešenje, da imamo tim koji sedi u Evropi koji će voljno da dođe ovde da ponudi svoje usluge. Tako da, biće zanimljivo... xxx