GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 18

se mora baviti prediktivnom analizom. Nije dovoljno ni samo pratiti trendove, nego u moru informacija pronaći neku novu logiku koje nismo bili svesni u prethodnom periodu. Opet, digitalizacija i nova rešenja tog tipa pomažu uvođenju ERP-a, tako da postoji komplementarnost, jer jedno bez drugog ne može da ide. Kao i za uvođenje CRM ili bilo kog dru- gog XRM rešenja. Koji sektor u Srbiji prednjači kada je u pitanju primena clouda? Svakako je komercijalni sektor naj- hrabriji da istraži nove tehnologije. Ne znači da se to ne dešava u javnom sektoru, ali ipak se oseća neko blago kašnjenje. Mi sarađujemo sa različitim vertikalama u oviru komercijalnog se- ktora. Sa finansijskom vertikalom, a u okviru finansijske posebno su tu institucije poput banaka, osiguravajuća društva. Postoje različite podkategorije. Banke su dosta voljne da istražuju u tom smislu i već sada imate određeni broj njih koje su investirale u cloud i neke nove tehnologije poput chatbotova, gde kad okrenete call centar ili pokušate da dobijete neku informaciju uključi se chatbot a da klijent nije ni svestan toga. To su lepe primene novih rešenja. Imamo dobro iskustvo i u utility sektoru, u Telcou posebno. Moram da xxx pomenem da je u Srbiji implementirana prva cloud mašina kako u governmentu u Centralnoj i istočnoj Evropi, tako i u Telcou. Uskoro će biti dve godine. Oracle za Srbiju i Crnu Goru je prva lokalna kancelarija koja je implementirala prvu cloud mašinu u Telcou za EMEA. Telco industrija vidi vrednost u cloud tehnologijama upravo zbog ušteda, optimizacija i, pre svega, bolje uskla- đenosti sa poslovnim procesima i ne- kom poslovnom logikom. Ako mene pitate, to je ključno. Troškove ćete svesti i videćete šta vam je isplativije, ali posao ne može da trpi. Često primećujem da se firme odu- ševe nakon primene nekih tehno- logija. Mi imamo jedno rešenje koje je zasnovano na prediktivnoj analizi, na machine learningu, i radili smo određene kampanje gde možete da predvidite kakvo će biti razumevanje te kampanje i kretanje unutar kompanije. Banke neverovatno dobro reaguju na to. Gde vi možete neverovatno da po- većate ratio od kvalifikovanih lidova do zatvorenih lidova zato što ste uključili machine learning algoritme koji rade tu prediktivnu analitiku i ciljano targetiraju odgovarajućeg korisnika.