GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 15

svaku pojedinačnu sredinu. I to je bio najveći izazov – kako globalna pravila prilagoditi lokalnom tržištu. Mislim da sam to tamo usvojio, pored toga što sam stekao puno prijatelja i poslovnih saradnika. Tako da nosim lepa iskustva... Glavni fokus su nam klijenti i na- ši partneri koji rade sa nama i sa kli- jentima. To se uvek stavlja na najviši nivo prioriteta. Uvek se trudimo koliko god je to u našoj mogućnosti, jer smo limitirani po pitanju resursa, pošto smo ipak mi mala kancelarija u poređenju sa velikom kompanijom koja je iznad nas, koja ima preko 100 hiljada zaposlenih, a mi lokalno imamo nekih tridesetak ljudi. Međutim, opet odolevamo tim izazovima, imamo dosta regionalnih resursa, pa se snalazimo. Odziv je dobar i vidim da klijenti i partneri dobro re- aguju. S tendencijom novih projekata proširiće se i naš tim i ja očekujem nove ljude uskoro. Najbitnije je planiranje Šta se u kompaniji Oracle prome- nilo otkad ste vi došli u nju? Kako izgleda jedan vaš radni dan u Oracleu? Oracle jeste promenio imidž, i ja sam ponosan na to. Dosta korisnika i partnera mi prilazi sa tom konstatacijom. Pre svega se promenila energija unutar tima. Bilo nas je nekih dvadeset pet, sad i rastemo, a zaista je retkost na lokalnom tržištu da jedna IT vendorska kuća povećava broj zaposlenih. Tako da imamo dobar trend. Osnovna premisa je da svi treba da razgovaraju, da delujemo kao tim, jer izazov velikih kompanija koje rade na malim tržištima je taj što postoji puno različitih linija biznisa ili departmana, i često se desi, iako su timovi lokalni, da prvi nivo menadžmenta imaju u Evropi ili u Americi, pa se članovi tog tima mogu osećati otuđeno, da ne razgovaraju ili slično. To je nešto što ne volim da vidim. Prosto uvek radimo timski, i mislim da je to najveća snaga. Došlo je dosta novih kolega, a u planu nam je da zaposlimo još novih ljudi zbog toga što imamo nove projekte. To je, ukratko, to. Radni dan mi kreće veče pre, odnosno nedelju pre, a nekad i godinu pre. Ja volim da planiram unapred iako živimo u vreme kada je dosta stvari neizvesno. Navikavam se na to da imam cilj i na- stojim da ga ostvarim, a ako se ne ostvari prosto prihvatam to kao realnost. Mislim da živimo u turbulentnim vre- menima i da je, zbog količine obaveza i informacija kojima smo svakodnevno bombardovani, potrebna neka vrsta planiranja. Da čovek ima osećaj da je na pravom putu. Meni se često dešavalo da možda ne znam koji je sledeći korak, ali imam neku globalnu sliku, i to me uvek drži. Drugo, trudim se da ne odvajam privatni od poslovnog života. To malo zvuči čudno, pa će ljudi pomisliti da mi je posao privatni život ili da mi je privatni život posao. Ne. Moj život je jedan kao takav, a trudim se da sve obaveze organizujem tako da u tom mom jednom životu imaju listu prioriteta. Najvažnije stvari za mene su uvek na vrhu liste. Naravno da se među njima nalazi i posao, ali trudim se da ja budem ispunjen i srećan. Da bih sve to što zamislim u životu i uradio, moram da ustanem ranije. Uglavnom odem na trening, a nakon toga dođem na posao. Ne volim da me zasipaju velikom količinom mejlova, i inače smatram da je email neefikasno i neefektivno sredstvo komuniciranja, ali šta ćete, još uvek se koristi. Trebalo bi da se već lagano prelazi u konverzacioni môd kroz diskusije na nivou grupa, portala, pa što da ne i enterprise so- cijalnih mreža. Međutim, ljudi su navikli na email, pa se desi da vam stigne sto, dvesta, trista emailova. Odavno sam sebi rekao da neću da budem „task-oriented“. Imam način kako organizujem šta mi je bitno a šta mi je nebitno i toga se držim. Takođe se trudim da optimizujem broj sastanaka u toku dana da bih imao vremena za sve. Fokus su mi na prvom mestu klijenti i moj tim. Ja ne bih bio uspešan da nemam dobre ljude. Tako da se uvek trudim da radim sa njima i da, ako ima nekih izazova, to premostimo. Tehnologije kao potreba Prema Forbesu, do 2020. godine oko 1,7 megabajta novih informacija će biti kreirano svakog sekunda za svako ljudsko biće na planeti. Da li će Oracle svojim rešenjima moći da prati ovaj tempo? Da, neverovatno je kojom ekspo- nencijalnom brzinom se kreira digitalni sadržaj. Kad pričamo o digitalizaciji, ljudi ovde lokalno kažu da je to budućnost. Ne, to je sadašnjost. Nevešću primer digitalnih slika, kada se prešlo iz ere klasičnih fotoaparata na digitalne. Ljudi i dalje čuvaju te digitalne fotografije na različitim medijima. Sad je praktično nemoguće ažurirati sve te fotografije xxx