GM Business & Lifestyle #122 GM 122 PDF | Page 24

Studija slučaja Ne može tu mnogo bolje Slučaj koji želimo da predstavimo jeste projekat u proizvodnoj kompaniji sa velikom paletom proizvoda i malim serijama. U momentu kada smo počeli saradnju, kompanija je dobro poslova- la, ali je imala problem sa ispunjavanjem rokova, niskim stepenom iskorišćenja mašina i velikim brojem prekovremenih sati na pozicijama u proizvodnoj montaži. Srđan Nonković, Kaizen Lean Specialist, ASEE P rojekat smo započeli spro- vođenjem Analize aktivnosti koja nam je pružila uvid u vrste i procentualno učešće ra- sipanja u ukupnom vremenu rada. Na taj način je postignut konsenzus u vezi sa prioritetima i potencijalnim tačkama unapređenja. Ono što se jasno izdvojilo su sle- deća mesta poboljšanja: • nepostojanje adekvatne komu- nikacije između odeljenja, što