GM Business & Lifestyle #121 GM 121 PDF | Page 50

nizacije Budve koja je u toku protekle sezone, ali i postsezone, zabeležila veće posećenosti stranih turista nego prethodnih godina. Alfa i omega uspeha i gastronomskom ponudom. To je sjajna prilika da turistima ponudite i pokažete nešto autentično, nešto zbog čega će poželeti da opet dođu, jer znaju da tu vrstu doživljaja mogu imati samo ovde, a ne na bilo kojoj drugoj turistički profilisanoj destinaciji. Sa aspekta broja i raznolikosti turista xxx koji dolaze u Budvu posebno su značajne velike muzičke manifestacije kao što su Sea Dance i Montenegro Oktoberfest. Sva ta i brojna druga dešavanja Budvu čine atraktivnom i poželjnom turističkom destinacijom tokom cele godine“, navodi Mladen Franović, v.d. direktora Turističke orga- Vojvodina i Budva su upravo primeri kako se kreativnom i smelom vizijom postepeno dolazi do promišljene i održive strategije koja, kada se realizuje, turistima pruža kompletan užitak, a njihovim turističkim delatnicima, na čelu sa turističkim organizacijama, obećava povratak tih posetilaca i dolazak novih, što je najbolje merilo uspešnosti. Upravo destinacijski menadžment može biti alfa i omega tog uspeha.