GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 41

očekuje se da će se on povećati u zemljama koje su do sada zaostajale. Ubrzanje se očekuje naročito u Ma- đarskoj, Sloveniji i Srbiji, određeno usporavanje u rastu kreditiranja u Češkoj, Slovačkoj, Rumuniji i Turskoj, dok će se u ostalim zemljama stope rasta zadržati na trenutnom nivou. • Nenaplativi krediti: Proaktivno delovanje i bolja naplata poboljšali su kvalitet imovine i smanjili rizik bilansa stanja Smanjenje stopa nenaplativih kre- dita jedan je od najizraženijih trendova u Centralnoj i istočnoj Evropi tokom poslednje tri godine, pa se u skladu sa tim očekuje da će se nastaviti. Po- boljšanje u ovom segmentu delimično