GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 36

Borba poslodavaca za talente “Nadmetanje za talente primorava svaku organizaciju da razmisli o svojoj atraktivnosti kao budućeg poslodavca. A to ide mnogo dalje od pružanja uzbudljivog proizvoda ili usluge. Na primer, jedan ishod je da će mnoge kompanije veoma naporno raditi da xxx postanu karbon neutralne što je brže moguće. One će takođe podstaći vlade i lokalne zajednice da obezbede prvoklasnu infrastrukturu i povećaju sisteme obuke i edukacije, za ljude svih godina. Kompanije će uložiti značajno više napora u sve aspekte različitosti i inkluzije. Snažno socijalno stanje dopunjavano je ekonomskim stanjem, pošto najrazvijenije ekonomije treba da razvijaju svoj raspoloživi pul talenata”, prenosi autor. Uloga privatnog sektora “Šta još privatni sektor može da uradi? Uspešna preduzeća će snažno uticati na to da uloge budu fleksibilnije