GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 21

Šta je starije, klijent ili prodavac (proizvođač)? Rekli bismo da nema tačnog odgovora – klijenta ne bi bilo kada ne bi bilo onog ko proizvodi ili prodaje, niti bi prodavca bilo da nema klijenata. Jedno bez drugog ne ide; jedno drugo dopunjava. A ko bi se na intelektualnom nivou složili da je tako, zašto je onda uvreženo mišljenje da je mušterija uvek u pravu? Valjda iz realne bojazni da ga ne izgubimo. U eri ekspanzije konkurencije u svim oblastima klijent postaje sve informisaniji o pro- izvodima. Samim tim sve je zahtevniji, že- leći jefitniji, kvalitetni proizvod, lako do- stupan u više varijanti…