GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 22

Nakon ovoga postavlja se prirodno pitanje kako dugoročno zadržati po- stojeće klijente i kontinuirano pri- dobijati nove. Odgovor bi, u našem slučaju, bio: stavite svoje zaposlene, njihova znanja, potrebe, želje i emocije u centar vaših poslovnih procesa, izgrađujući kulturu kontinuiranog xxx unapređenja, koristeći Lean-Kaizen alate. Samim tim povećaćete kvalitet proizvoda, zadovoljstvo korisnika, zaposlenih i naravno menadžmenta. Ovakvim redizajnom procesa dolazi do definisanja podprocesa u procesu i nosioca aktivnosti podprocesa. Na ovaj način nosilac podprocesa kre- ira proizvod za nosioca sledećeg podprocesa, čime sledeći ujedno po- staje klijent predhodnog podpro- cesa, sa svim očekivanjima krajnjeg korisnika, a istovremeno postaje i proizvođač proizvoda za sledeću fazu, i tako do konačnog korisnika (kupca) proizvoda.