GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 13

Kako globalna ekonomija raste ujednačeno, optimizam nadvladava neizvesnost među privat- nim kompanijama kada su u pitanju njihova očekivanja i investicioni planovi. U svom izveštaju, “Globalne perspektive za privatne kompanije: planovi, prioriteti i očekivanja”, konsultantsko-re- vizorska kompanija Deloitte otkriva da dve trećine rukovodilaca privatnih kompanija širom sveta veruju da će se njihovi prihodi povećati u narednoj godini. U istraživanju je učestvovalo 1.900 direktora u 30 zemalja, od kojih većina očekuje rast prihoda, dobiti, produktivnosti i kapitalnih investicija. Takođe, čak 45% ispitanika očekuje da će zaposliti više osoba na neodređeno vreme. Međutim, pored ovih očekivanja, 53% ispitanika ipak smatra da je dosta visok stepen neizvesnosti po pitanju budućih planova. Rizici rasta Iako privatne kompanije pokazuju optimizam na sličan način širom sveta, odražavajući sadašnje nivoe globalne povezanosti, istraživanje je ukazalo na pojedine razlike kada su u pitanju rizici rasta u različitim regionima. Na primer, ispitanici u Americi su izrazili zabrinutost zbog neizvesne ekonomske perspektive u svojim zemljama, dok ispitanici iz re- giona EMEA (Evropa, Bliski istok i Afrika) ukazuju na zapošljavanje kao glavni izazov, a ispitanici iz regiona Azija- Pacifik identifikuju troškove sirovina kao prepreku rastu.