GM Business & Lifestyle #116 GM 116 PDF | Page 10

PROCENA RIZIKA SEKTORA • januar 2018 PROCENJENO 13 SEKTORA NA SVETSKOM NIVOU Procene kompanije Coface zasnovane su na 70 godina stručnosti kompanije. Finansijski podaci objavljuju se od strane izlistanih kompanija iz 6 geografskih regija. U obzir se uzima 5 finansijskih pokazatelja: promet, profitabilnost, neto stopa zaduženosti, novčani tokovi i potraživanja koja zabeleže naši procenitelji rizika. * ICT, Information and Communication Technologies u Evropi. Kazahstanu (B) pogoduje povećana proizvodnja nafte i javnih investicija vezanih za projekat u Kini “Novi Put svile”. U 2018. godini globalni rast bi mo- gao da dostigne maksimum (Coface prognozira +3,2%). Očekuje se da će u zemljama u razvoju oporavak biti jači (sa rastom od 4,6% prema procenama Cofacea) i pre svega usklađeniji. U naprednim zemljama, trend opadanja nesolventnosti se nastavlja, ali počinje da slabi (pad prognoze je samo 1,8% u 2018. godini, nakon pada od 6% u 2017. godini), jer su se mnoge zemlje već vratile na svoje nivoe pre krize. U Ujedinjenom Kraljevstvu će se videti kontinuitet nesolventnosti (do 10% xxx prema Cofaceu) u kontekstu upornih političkih nesigurnosti. Tri glavna rizika u 2018 Ovo globalno poboljšanje neće biti bez rizika. Coface upozorava na tri glavna. 1. Veća ograničenja ponude u razvijenim ekonomijama Od druge polovine, pitanje pre- grevanja biće posebno relevantno za kompanije u naprednim zemljama. Istorijski nizak nivo nezaposlenosti u Nemačkoj, Sjedinjenim Državama i centralnoj Evropi ukazuje na to da su kompanije blizu svog maksimalnog proizvodnog kapaciteta. Ovo pitanje ponude je prisutno i u francuskim kompanijama, paradoksalno suo- čavajući se sa nedostatkom radne snage uprkos visokim stopama ne- zaposlenosti, što bi moglo ograničiti njihov rast. 2. Bankarski rizik je i dalje prisutan u Kini Privremeno skrivene u 2016. i 2017. godini kao rezultat javnih investicija, strukturne slabosti u kineskoj eko- nomiji ponovo se povećavaju: pre- komerni kapacitet u čeliku i rastući korporativni dug u vidu bankarskog kreditiranja i bankarstva u senci. U tom kontekstu, bankarski rizik se zna-